Greitasis meniu
2016-01-13

Dėl EEE šalyse atliktos techninės apžiūros pripažinimo Lietuvos Respublikoje.

Skaityti daugiau
2016-01-02

 

Negaiškite laiko stovėdami eilėje ir registruokitės internetu techninei apžiūrai Avižieniuose (Senasis Ukmergės kel. 16).

 

 

Skaityti daugiau
2014-06-06
Dėmesio
vykstantiems į Vokietiją!

Mūsų įmonėje galite užsakyti specialius lipdukus mažai aplinką teršiančioms transporto priemonėms.
Skaityti daugiau
Titulinis > Privalomoji techninė apžiūra > Transporto priemonių mokestis
Transporto priemonių mokestis spausdinti

"Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones" (toliau – transporto priemonių mokestis) dydžiai, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2005, Nr. 53-1799, 2006, Nr. 124-4689, 2007, Nr.110-4502, 2011, Nr.152-7149, TAR 2015, Nr. 2015-00393).

 • Šis mokestis mokamas tik už nuo 12 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės (leistino maksimalaus svorio) N2/N3 kategorijų krovinines kelių transporto priemones, ir jų O4 klasės priekabas ir puspriekabes, krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4.
 • Mokestis į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas "Transporto priemonių mokestis" Programai finansuoti sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir kontroliuojamas jos metu.
 • Transporto priemonių  valdytojai mokestį moka už kiekvieną transporto priemonę atskirai, išskyrus mokestį už krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4 (nuo 40 iki 44 tonų (transporto priemonės) didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus). Pastaruoju atveju mokama už visą junginį.
 • Mokesčio dydis apskaičiuojamas : už motorines transporto priemones ir priekabas - pagal transporto priemonės registravimo liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę (F1) arba didžiausią leistiną pakrautos transporto priemonės, kuri eksploatuojama registracijos valstybėje, masę (F2) (taikoma ta, kuri mažesnė) ; už puspriekabes - pagal susisiekimo ministro nustatytą didžiausiąją leidžiamąją puspriekabės bendrąją ašių apkrovą (Susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18d. įsakymas Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo) arba registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) įrašytą puspriekabės ašims tenkančią didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masės dalį (F5) (taikoma ta, kuri mažesnė).
 • Mokestis mokamas kasmet, tačiau ne už kalendorinius metus, o skaičiuojant nuo vienos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros datos iki kitos.Jeigu transporto priemonė pateikiama privalomajai techninei apžiūrai nepasibaigus laikotarpiui, už kurį sumokėtas mokestis, mokėtina mokesčio suma apskaičiuojama pagal formulę :
                                                K*(12-m)
                                 
M = K -       12
                                                        
          M -
mokėtina mokesčio suma;
          K - mokesčio dydis;
          m - panaudotų mėnesių skaičius nuo paskutinės privalomosios techninės apžiūros datos, 
          įskaitant einamąjį kalendorinį mėnesį.

 • Pristatant transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai, turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimą. Jeigu pateikiama mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija arba mokėjimo nurodymas, atliktas per elektroninės bankininkystės sistemą, jie turi būti patvirtinti transporto priemonės valdytojo ar jo įgalioto asmens parašu.
 • Techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs, kad mokestis nesumokėtas arba sumokėtas neteisingai, tai įrašo į privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę ir privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinančių dokumentų neišduoda, o pateiktus dokumentus apie mokesčio sumokėjimą grąžina transporto priemonės savininkui ar valdytojui.


Transporto priemonės mokesčio mokėjimo dokumente turi būti nurodyta:

 • mokesčio gavėjas (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos);
 • įmonės kodas (188659752);
 • mokesčio pavadinimas ("Transporto priemonės mokestis");
 • įmokos kodas (7820);
 • mokesčio mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas);
 • mokesčio mokėtojo adresas ir kodas;
 • mokesčio suma
 • transporto priemonės, už kurią mokamas mokestis, valstybinis numeris.

 • PASTABA. Nuo 2016 metų, atliekant SEPA mokėjimą, valstybinis numeris nurodomas Papildomuose mokėjimo duomenyse.
  Daugiau apie SEPA mokėjimų galimybes galite rasti LIetuvos banko pateikiamoje informacijoje.

Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamosios sąskaitos:

 1. Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti AB „Swedbank“, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22.
 2. Sąskaitos Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esanti banke Nordea bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X.
 3. Sąskaitos Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, esanti banke AB "Citadele", banko kodas 72900, SWIFT kodas INDULT2X.
 4. Sąskaitos Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esanti banke AB DNB bankas, banko kodas 40100, SWIFT kodas AGBLLT2X.
 5. Sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esanti banke AB SEB bankas, banko kodas 70440, SWIFT kodas CBVILT2X.
 6. Sąskaitos Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esanti banke Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000, SWIFT kodas SMPOLT22.
 7. Sąskaitos Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esanti banke AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, SWIFT kodas CBSBLT26.
 8. Sąskaitos Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esanti banke UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, SWIFT kodas MDBALT22.
Transporto priemonės mokestis nemokamas:
 • už Vidaus reikalų ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;
 • už specialiai neįgaliesiems pritaikytas transporto priemones, priklausančias savivaldybių institucijoms ir nevalstybinėms neįgaliųjų organizacijoms;
 • už specialias transporto priemones, skirtas specialiems darbams atlikti (tik tuo atveju jeigu registracijos liudijime yra nurodytas specialios paskirties kodas, pvz. SF, SK, SR, SM ir t.t.).

 • Pastaba: Kartu su pristatytomis šiomis transporto priemonėmis privalomajai techninei apžiūrai turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis transporto priemonės priskyrimą kuriai nors transporto grupei ar (ir) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

Plačiau apie šį mokestį skaitykite 2005 m. balandžio 21 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 447 (2015 m. sausio 7d. nutarimo Nr. 20 redakcija)  "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo".  

 

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės tipas

Mokesčio dydis (eurais)

I. N2/N3 KATEGORIJŲ KROVININĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS, iš JŲ O4 klasės PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS

1.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų bendrosios masės*

86

2.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų bendrosios masės**

127

3.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų bendrosios masės*

92

4.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų bendrosios masės**

133

5.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų bendrosios masės*

98

6.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų bendrosios masės**

139

7.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų bendrosios masės*

127

8.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų bendrosios masės**

286

9.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų bendrosios masės*

133

10.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų bendrosios masės**

292

11.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų bendrosios masės*

139

12.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų bendrosios masės**

298

13.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų bendrosios masės*

144

14.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų bendrosios masės**

304

15.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų bendrosios masės*

150

16.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų bendrosios masės**

309

17.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos bendrosios masės*

156

18.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos bendrosios masės**

315

19.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų bendrosios masės*

162

20.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų bendrosios masės**

321

21.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų bendrosios masės*

167

22.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų bendrosios masės**

327

23.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų bendrosios masės*

237

24.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų bendrosios masės**

376

25.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų bendrosios masės*

243

26.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų bendrosios masės**

382

27.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų bendrosios masės*

249

28.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų bendrosios masės**

388

29.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų bendrosios masės*

254

30.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų bendrosios masės**

393

31.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų bendrosios masės*

260

32.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų bendrosios masės**

399

33.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų bendrosios masės*

266

34.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų bendrosios masės**

405

35.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų bendrosios masės*

376

36.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų bendrosios masės**

558

37.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos bendrosios masės*

382

38.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos bendrosios masės**

564

39.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų bendrosios masės*

388

40.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų bendrosios masės**

570

41.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų bendrosios masės*

393

42.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų bendrosios masės**

576

43.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų bendrosios masės*

535

44.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų bendrosios masės**

735

45.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų bendrosios masės*

541

46.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų bendrosios masės**

741

47.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų bendrosios masės*

547

48.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų bendrosios masės**

747

49.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų bendrosios masės*

553

50.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų bendrosios masės**

753

51.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų bendrosios masės*

558

52.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų bendrosios masės**

758

53.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų bendrosios masės*

564

54.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų bendrosios masės**

764

55.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų bendrosios masės*

570

56.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų bendrosios masės**

770

II. KROVININIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUNGINYS N3+O4

57.

Nuo 40 tonų (įskaitytinai) iki 41 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

654

**

967

58.

Nuo 41 tonos (įskaitytinai) iki 42 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20,30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

666

**

984

59.

Nuo 42 (įskaitytinai) iki 43 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

680

**

1013

60.

Nuo 43 (įskaitytinai) iki 44 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

695

**

1042

 

Pastaba: viena žvaigždutė (*) rodo, kad ašis (-ys) yra su pneumatine pakaba arba pripažintu ekvivalentu. Dvi žvaigždutės (**) rodo kitą ašies (-ių) pakabų sistemą.