Apsaugos nuo COVID-19 reikalavimų atitikimo įvertinimo paslauga

Tarptautinės Lietuvos ir Vokietijos įmonės TUVLITA Konsultavimo tarnyba, teikianti saugos darbe paslaugas verslui,  teikia naują paslaugą – audituoja įmonių taikomas prevencines  nuo COVID-19 ligos priemones, o griežtus reikalavimus atitinkančioms įmonėms išduoda tai patvirtinančius sertifikatus bei lipdukus

Ši paslauga padeda verslui nešališkai įsivertinti, ar tinkamai įgyvendinamos prievolės ir specialistų rekomendacijos, siekiant sumažinti darbuotojų bei klientų užsikrėtimo riziką. Reikalavimus atitinkančios įmonės bus ženklinamos specialiu lipduku.

Pirmieji Lietuvoje šia paslauga pasinaudojo automobilių prekybos ir remonto centrai:

Nuo viruso plitimo pradžios aktyviai dirbame su įmonėmis, padėdami joms parengti ir įgyvendinti prevencines priemones, sureguliuoti vidinius procesus, apmokyti darbuotojus, kad būtų maksimaliai sumažinta koronaviruso plitimo rizika. Viruso plitimui įgaunant pagreitį, jaučiame dar didesnį įmonių susirūpinimą: verslai nori būti užtikrinti, jog daro maksimaliai viską, kad būtų išvengta įmonėse  koronaviruso plitimo. Taikomų saugumo nuo COVID-19 priemonių audito paslauga suteiks  verslui galimybę įsivertinti, ar realiai  laikomasi reikalavimų ir ar nėra silpnų ar koreguotinų vietų.

Audito metu patyrę saugos darbe ekspertai ir profesinės sveikatos specialistai įmonėje vertins apie 50 skirtingų kriterijų – nuo vidinių tvarkų ir procedūrų, darbuotojų apmokymo, vizualinių priemonių pateikimo, darbuotojų bei lankytojų srautų valdymo iki asmens apsaugos bei dezinfekcinių priemonių rezervų užtikrinimo ir kitų svarbių prevencinių priemonių taikymo. Atlikus auditą  dėl COVID-19, įmonei pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl papildomų priemonių įgyvendinimo.

Saugos reikalavimus atitinkančioms įmonėms TUVLITA išduos APSAUGOS NUO COVID-19 LIGOS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO ĮVERTINIMO sertifikatą ir suteiks galimybę biurą, prekybos ar paslaugos teikimo vietą pažymėti specialiu, atitiktį saugos reikalavimams patvirtinančiu ženklinimu, kas darbuotojams ir lankytojams suteiks papildomą saugumo jausmą ir pasitikėjimą.

Žinoma, sertifikatas ar lipdukas negarantuoja šimtaprocentinio saugumo, bet rodo, kad įmonė deda visas pastangas apsaugoti darbuotojus ir klientus bei tinkamai laikosi sveikatos specialistų saugumo rekomendacijų.

Įmonės, kurios iki šiol nėra susitvarkiusios būtinų vidinių procesų, TUVLITA  saugos specialistai pasiruošę  padėti įvertinti riziką, nustatyti prevencines saugos priemones, pasirengti būtiną dokumentaciją, įdiegti visas reikalaujamas vidines tvarkas, reagavimo procedūras, ir apmokyti darbuotojus. Konsultavimo bei audito procedūras dėl nešališkumo atlieka skirtingų grupių saugos ekspertai.

Investuoti į darbuotojų saugą visada verta, nes užsikrėtimo COVID-19 darbe atveju darbdaviui gali kilti ir finansinė atsakomybė, kurios tikrai galima išvengti atliekant reikiamus veiksmus.

Paslaugos aprašymas