Atviri „Įrenginių techninės saugos mokymai“

Kviečiame gamybos ir pramonės įmonių technikos vadovus, technologus, projektuotojus, saugos darbe specialistus ir kitus technologijoms bei saugai neabejingus darbuotojus dalyvauti atviruose nuotoliniuose mokymuose:

„ĮRENGINIŲ ATITIKTIS CE REIKALAVIMAMS IR TECHNINĖS SAUGOS PAGRINDAI“

Pagrindinės temos:

„Mašinų saugos“ direktyva 2006/42/EB · CE ženklas · EB atitikties deklaracija · Standartai · Rizikos vertinimas · Rizikos sumažinimas · Techninės bylos parengimas · Naudojimo instrukcijos · Senų įrenginių modernizavimas · Savadarbių įrenginių atitikties vertinimas · Technologinių linijų saugos integravimas · Saugos komponentai · Potencialiai pavojingi įrenginiai · LO-TO principai · Funkcinė sauga · Robotizuotų celių sauga · ATEX

Esminis mokymų tikslas:

Paprastai, suprantamai ir taikant praktinius pavyzdžius supažindinti su pagrindiniais darbo įrenginių techninę saugą reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimais.

Pagilinti specialistų žinias, kurios padės rasti atsakymus į nuolat kylančius klausimus praktikoje,  kuomet susiduriama su naujų staklių ar technologinės apdirbamosios gamybinės linijos pirkimais, klausimais į ką atkreipti dėmesį, kokius dokumentus privalu reikalauti iš įrangos tiekėjų ar montuotojų?
Supažindinti su naudojamų įrenginių rizikos vertinimo principais ir pavojų mažinimo priemonėmis.
Išmokti organizuoti įmonėje naudojamų senų (be CE) įrenginių modernizavimą ar naujų technologinių gamybos linijų diegimą, atlikti savadarbių įrenginių atitikties vertinimą (nuo projekto iki CE ženklo) bei išvengti brangiai kainuojančių klaidų.

Mokymų datos: 2022 m. gegužės 11, 18 ir 25 d.

Daugiau informacijos ir registracija ČIA