Kaip atliekama transporto priemonės techninė apžiūra Covid-19 pandemijos metu?

Kaip atliekama transporto priemonės techninė apžiūra Covid-19 pandemijos metu?

Rūpindamiesi visų mūsų saugumu pakoregavome techninės apžiūros atlikimo tvarką:

Siekiant sumažinti viruso pernešimo riziką, transporto priemonių techninė apžiūra atliekama valdytojui nedalyvaujant techninės apžiūros procese. Valdytojai, atvykę į techninės apžiūros stotį, turi atidaryti visus automobilio langus ir/ar duris bei keletui minučių palikti vėdintis automobilio saloną. Prie įvažiavimo į patikros liniją valdytojas perduoda automobilio raktelius ir reikiamus dokumentus kontrolieriui, o pats saugiai palaukia techninės apžiūros rezultatų lauke, prie išvažiavimo iš patikros linijos vartų. Transporto priemonės valdytojo dalyvavimas apžiūroje galimas tik išskirtiniais atvejais, jei pats kontrolierius dėl atitinkamų būtinų priežasčių taip nurodo valdytojui.

Techninės apžiūros stotyse darbas vyksta įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos ir Ekstremalių situacijų operacijų centro teikiamas rekomendacijas dėl elgsenos pandemijos metu, todėl visi kontrolieriai naudoja respiratorius arba apsaugines kaukes bei pirštines, prieš ir po patikros dezinfekciniu skysčiu plauna rankas, o kontaktai su automobilių savininkais/valdytojais yra apriboti iki minimumo.

Taip pat prašome transporto priemonės valdytojų būti supratingiems bei į techninę apžiūrą atvykti ne daugiau nei vienam šeimos nariui, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones, esant nepalankioms oro sąlygoms pasirūpinti tinkama apranga, kadangi apžiūros atlikimo rezultatų teks palaukti lauke. Atvykus būtina susipažinti su techninės apžiūros stotyje viešai skelbiama informacija bei laikytis privalomų nurodymų.

Siekiant sumažinti nebūtinų kontaktų su kitais asmenimis skaičių siūlome transporto priemonės apžiūrai užregistruoti iš anksto internetu.

Jei turite kitų klausimų, mielai į juos atsakysime.

El. paštu: tuvlita@vta.lt

Telefonu: +370 5266 11 21

Būkite sveiki!