VILNIUS | Darbdavio įgalioto asmens (Padalinio vadovo) mokymo programa