Funkcinė sauga pagal ISO 13849

Projektuojant naujus įrenginius ar modernizuojant senas technologines linijas  – svarbu atkreipti dėmesį, kad papildomai saugos užtikrinimui naudojamos elektronikos ir automatikos priemonės (pvz.: avarinio stabdymo jungikliai, automatinės blokavimo spynos, saugos užuolaidos ir kiti funkcinės saugos įtaisai) yra neatskiriami technologinės įrangos saugos elementai.

Atsižvelgiant į rizikos vertinimo metu nustatytą reikiamą pasiekti saugos lygį turi būti įvertinta ir tinkamai deklaruota funkcinės saugos elementų sistemos atitiktis taikomiems standartams (pvz. ISO 13849).

Jei norėtumėte paklausti mūsų ekspertų dėl funkcinės saugos, prašome susisiekti su mumis.