Mašinų saugos direktyva 2006/42/EB ir CE ženklinimas

Pagrindiniai įrenginių saugos reikalavimai gamintojui nustatyti Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, kuris parengtas ES direktyvos 2006/42/EB pagrindu, tai pat įvairiuose standartuose ir taisyklėse.

Techninis reglamentas „Mašinų sauga“ yra taikomas įrenginių gamintojui ir nustato, kad į ES rinką patenkantys naujai pagaminti darbo įrenginiai privalo atitikti griežtus saugos reikalavimus ir nekelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai. Tokie įrenginiai yra paženklinti CE ženklu.

Lietuvoje minimalius (būtinuosius) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, taikomus darbo įrenginiams ir jų naudojimui nustato Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad visi darbo įrenginiai, kurie pradėti naudoti (įsigyti) po 2004-01-01 turi atitikti Techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus (būti paženklinti CE ženklu ir turėti EB atitikties deklaraciją).

Svarbu pažymėti, kad ir savo reikmėms pagaminti (savadarbiai) darbo įrenginiai turi atitikti taikomus saugos reikalavimus.

Gamintojai, tiekdami į rinką įrenginius (mašinas) turi užtikrinti jų saugų naudojimą, tad CE ženklas yra simbolis,  kad projektavimo ir gamybos metu buvo užtikrinti esminiai saugumo ir sveikatos reikalavimai.

Už įrenginio atitikties vertinimą, techninės dokumentacijos (bylos) parengimą, EB atitikties deklaracijos paruošimą ir produkto žymėjimą CE ženklu yra atsakingas tik pats gamintojas. 

Jei norėtumėte paklausti mūsų ekspertų dėl CE atitikties, prašome susisiekti su mumis.