Senų darbo įrenginių rizikos vertinimas

Jeigu Jūsų įmonėje yra naudojami senesni darbo įrenginiai, kurie neturi CE ženklo (t.y. buvo pagaminti iki „Mašinų saugos“ direktyvos EB 2006/42 įsigaliojimo (iki 2004 m.), pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus šie įrenginiai privalo atitikti nustatytus minimalius saugos reikalavimus, todėl reiktų atlikti įrenginių rizikos vertinimą.

Pasitelkdami mūsų techninių ekspertų patyrimą s i ū l o m e  atlikti naudojamų darbo įrenginių rizikos indentifikavimą ir vertinimą vadovaujantis „Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų“ reikalavimais, ISO 12100:2010 standarto principais bei gerąją praktika, nustatant esamą rizikos ir saugos lygį bei pateikiant pasiūlymus dėl konkrečių prevencinių ir rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo.