Sporto ir aktyvaus laisvalaikio įrangos sauga

Sporto ir aktyvaus laisvalaikio įrangos atitikties saugumo reikalavimams vertinimas

Atsižvelgdami į visuomenės saugos iššūkius, kylančius dėl įvairaus tipo sporto ir aktyvaus laisvalaikio įrenginių gausėjimo Lietuvoje bei su jais susijusiais nelaimingais atsitikimais, UAB Tuvlita Įrenginių techninio vertinimo centras siūlo šių kategorijų įrenginių atitikties ir rizikos vertinimo paslaugas:

  • Lauko treniruokliai (LST EN 16630)  – Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo įrengta gausybė viešosios paskirties lauko sporto įrangos. Lietuvos ir Europos standartas LST EN 16630 numato eilę įvairių saugumo reikalavimų, tokių kaip smūgį silpninanti danga, atitinkama informacija naudotojui, apsauga nuo galūnių traiškymo ir kiti svarbūs kriterijai, užtikrinantys visuomenės saugą. Taip pat numatytas ir periodinis šių įrenginių tikrinimas.
  • Lynų trasos (LST EN 15567) – Kliūčių ruožai aukštyje, numatantys tam tikrą apsaugą nuo kritimo. Lietuvos ir Europos standarte LST EN 15567 šiems objektams numatyti reikalavimai projektavimui, įrengimui bei naudojimui. Turi būti atliekamas medžių vertinimas, asmens apsaugos priemonės turi būti pastoviai tikrinamos, turi vykti pastovi techninė priežiūra. Numatytas periodinis tikrinimas.
  • Dirbtinės laipiojimo konstrukcijos (LST EN 12572) – Sportiniam lipimui skirtos konstrukcijos, įprastai kibių sienos, turinčios saugos taškus. Lietuvos ir Europos standartas LST EN 12572 numato reikalavimus tinkamam šių konstrukcijų projektavimui, įrengimui bei bandymams. 
  • Batutų centrai (EN ISO 23659) – Batutų aikštelės, sudarytos iš keleto įvairių tipų batutų bei turinčios nusileidimo zonas ( kempinių vonios arba pripučiami čiužiniai ). Šiame tarptautiniame standarte pateikiami visi saugumo reikalavimai būtini saugiam batutų aikštelių įrengimui ir naudojimui. Numatytas periodinis tikrinimas.
  • Vandens čiuožynės (LST EN 1069) – Čiuožynės įrengiamos viešuose baseinuose. Lietuvos ir Europos standartas LST EN 1069 išsamiai aprašo visus saugos reikalavimus, taikomus tokio tipo įrenginiams. Standartas numato patikrinimus prieš pradedant naudoti.

Atitikties vertinimo metu įrenginiai tikrinami dėl atitikties Lietuvos ir Europos standartų reikalavimams, o nustatytiems trūkumams atliekamas rizikos vertinimas. Užsakovui pateikiama detali atitikties vertinimo ataskaita.