Sprogimo rizikos vertinimas (Ex)

Sprogimo pavojus gali kilti visose įmonėse, kurių darbe yra naudojamos lengvai užsiliepsnojančios medžiagos (degios dujos arba kietų medžiagų dulkės). Tai gali būti žaliavos, tarpiniai produktai, galutiniai produktai ir įprasto darbo proceso atliekos.

Mūsų ekspertai, susipažinę su Jūsų įmonės poreikiu atlikti sprogios aplinkos zonų nustatymą ir rizikos įvertinimą, atsižvelgiant į Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatus, ES direktyvą ATEX 2014/34/EU, bei kitų norminių teisės aktų reikalavimus, įmonės vykdomos veiklos specifiką:

  • atliks sprogių aplinkų zonų nustatymą;
  • atliks galimų sprogimo rizikų įvertinimą;
  • sudarys apsaugai nuo sprogimo reikalingų prevencinių priemonių planą, pasiūlys rekomendacijas pagal gerąją pasaulinę praktiką
  • parengs įmonės apsaugos nuo sprogimo dokumentą.

Jei norėtumėte paklausti mūsų ekspertų dėl sprogimo rizikos vertinimo, prašome susisiekti su mumis.