Varžų matavimai, elektriniai matavimai

             Vadovaujantis „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ aprašu, visiems energijos vartotojams, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti įžeminimo varžų matavimus.

Atliekami elektrofiziniai matavimai:
– Elektros kabelių, jų izoliacijos varžų matavimai;
– Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
– Grandinės „fazė-nulis“ varžų matavimai;
– Įžeminimo kontūro varžos matavimai.

Elektros vartotojų įžeminimo įrenginių varžų matavimo periodiškumas :
– iki 1000 V elektros įrenginių – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;
– aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV – 1 kartą per 6 metus;
– liftų, skalbyklų, pirčių, kranų ir kitų kėlimo mechanizmų – 1 kartą per metus.

              At the forefront of renewable energy production, wind farms (WTG) play a pivotal role in sustainable power generation. Electrical measurements are a critical aspect of this process, providing insights into the health, efficiency, and overall performance of wind farm operations. Electrical measurements aid in the early detection of faults or abnormalities in the wind turbine’s electrical systems. By promptly identifying issues such as short circuits or insulation degradation, operators can implement timely maintenance or repair actions, minimizing downtime and maximizing turbine availability.

We perform:

  • MVSG tests.
  • MV cable tests.
  • LV cable tests.
  • Trafo field tests.
  • VLF test.
  • Insulation resistance tests.
  • Connection of T-connectors.
  • Earthing circuit tests and more.

Electrical measurements in WTG before connecting to the grid.

Dėl informacijos kreipkitės tel. +370 65973050 arba el.paštu technika@tuvlita.lt