Varžų matavimai

Vadovaujantis „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ aprašu, visiems energijos vartotojams, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti įžeminimo varžų matavimus.

Atliekami matavimai:
– Elektros kabelių, jų izoliacijos varžų matavimai;
– Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
– Grandinės „fazė-nulis“ varžų matavimai;
– Įžeminimo kontūro varžos matavimai.

Elektros vartotojų įžeminimo įrenginių varžų matavimo periodiškumas :
– iki 1000 V elektros įrenginių – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;
– aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV – 1 kartą per 6 metus;
– liftų, skalbyklų, pirčių, kranų ir kitų kėlimo mechanizmų – 1 kartą per metus.

Dėl informacijos kreipkitės tel. +370 65973050 arba el.paštu technika@tuvlita.lt