E-paslaugos

Registracija į techninę apžiūrą (TA)

Ši nemokama paslauga teikiama Lietuvoje registruotoms ir rengiamoms šalyje registruoti transporto priemonėms.

Užsiregistruojant į TA internetu į atitinkamą langelį reikia įrašyti transporto priemonės valstybinį numerį. Kitas langelis skirtas pasirinkti pageidaujamą vietą (miestą, TA stotį) ir laiką (savaitės dieną ir valandą).

Taip pat reikia nurodyti vieną iš kontaktų (mobiliojo telefono numerį arba el.pašto adresą). Jais išsiunčiamas aktyvavimo kodas, kurį įvedus transporto priemonė užregistruojama į TA. Be to, likus parai iki TA nurodytu kontaktu išsiunčiamas priminimas apie paskirtą TA laiką ir vietą.

Jeigu negalėsite atvykti, prašome atšaukite užsirašymą tokiu pačiu būdu kaip ir užsakėte paslaugą arba paskambinkite tel.: 8-5-2685280

Leidimas nuvykti į techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros

Leidimas išduodamas transporto priemonėms ir jų priekaboms, kurių techninės apžiūros galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas.

Transporto priemonės savininkas arba valdytojas, prisijungęs prie Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos interneto svetainės www.vta.lt, nurodo transporto priemonės valstybinį ir registracijos liudijimo numerius, leidimo galiojimo laiką, techninės apžiūros įmonę ir stotį, į kurią turi būti pristatyta transporto priemonė privalomajai techninei apžiūrai atlikti, ir įgyja galimybę atsispausdinti leidimą.

Asmuo, turintis leidimą ir pristatantis transporto priemonę į techninės apžiūros įmonę, turi užtikrinti, kad transporto priemonė nesukels pavojaus eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai, įsipareigoti saugiai nuvykti į techninės apžiūros įmonę ir prisiimti visą su tuo susijusią atsakomybę. Tai asmuo turi patvirtinti savo parašu bei nurodyti vardą ir pavardę, be kurių leidimas negalioja.

Priminimas apie techninės apžiūros galiojimą (PRIMINIMAS)

Ši nemokama paslauga teikiama tik transporto priemonių su galiojančia TA valdytojams. Užsakyti PRIMINIMĄ gali tik registruotas vartotojas (žiūr. punktą PRISIJUNGIMAS).

PRIMINIMAS apie privalomosios TA galiojimo pabaigą užsakomas svetainėje www.vta.lt arba TA stotyse.

Pageidaujant užsakyti PRIMINIMĄ, į atitinkamą langelį reikia įrašyti transporto priemonės identifikavimo (VIN) arba registracijos liudijimo numerį.

Apie PRIMINIMO užregistravimą vartotojai informuojami el. paštu arba trumposiomis žinutėmis (SMS).

Svetainėje www.vta.lt numatyta galimybė atsisakyti anksčiau užregistruotos PRIMINIMO paslaugos.

Jei klientas PRIMINIMO paslaugą užsisakė TA stotyje, www.vta.lt svetainėje jis taip pat gali pakeisti anksčiau pateiktus duomenis arba atsisakyti šios paslaugos. Šiuo atveju kliento prisijungimo vardu tampa jo el.pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris (priklausomai, kokie kontaktiniai duomenys buvo pateikti).

Pirmą kartą prisijungiant, sukuriamas naujas slaptažodis.

Vartotojo vardu pasirinkus mobiliojo telefono numerį, jis nurodomas be tarptautinio šalies kodo (+370), t.y. paskutinieji 8 skaitmenys, pvz., 6XX 00000.

PRIMINIMAS el.paštu arba trumpąja žinute (SMS) pateikiamas likus 20 dienų iki TA galiojimo pabaigos.

Registruotas vartotojas (PRISIJUNGIMAS)

Informacija, pateikiama svetainėje www.vta.lt, pasiekiama tiek registruotiems, tiek neregistruotiems vartotojams. Tačiau dalis e-paslaugų, kaip antai, „TA galiojimo pabaigos priminimas“ teikiama tik registruotiems vartotojams.

Registruojantis reikia nurodyti el.pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį ir susikurti slaptažodį.

Registruotas vartotojas gali užsisakyti užsirašymo į TA ir PRIMINIMO paslaugas, peržiūrėti užsakytas paslaugas ar jų atsisakyti, gauti informaciją apie transporto priemonių TA galiojimą ir istoriją.

Svetainėje www.vta.lt numatyta galimybė pakeisti anksčiau pateiktus vartotojo kontaktinius duomenis arba išsiregistruoti.

Techninės apžiūros galiojimas ir istorija

Ši paslauga suteikia galimybę pasigilinti į dominančio automobilio TA galiojimą ir istoriją nuo 2006 metų.

Į atitinkamą langelį įrašius transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN kodą) arba registracijos liudijimo numerį, TA istorijoje pateikiami duomenys apie nustatytus trūkumus, ridą ir kitus eksploatavimo niuansus.