Istorinių transporto priemonių techninė apžiūra

Nuo 2021 m. vasario 1 d. įsigalioja teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys istorinių motorinių transporto priemonių pripažinimo tvarką. Istorinės motorinės transporto priemonės bus tikrinamos techninės apžiūros stotyse, pagal išankstinį užsirašymą.

Iki 2021 m. sausio 31 d. pripažintoms istorinėms motorinėms transporto priemonėms, kurios nepaženklintos istorinių motorinių transporto priemonių valstybinio numerio ženklais,  nustatyta prievolė iki šių transporto priemonių pateikimo privalomajai techninei apžiūrai,  kreiptis į VĮ Regitra dėl tokių numerių gavimo. Šioms transporto priemonėms privalomoji techninė apžiūra, išskyrus stabdžių veiksmingumo tikrinimą,  bus atliekama sena tvarka iki jų pripažinimo istorine motorine transporto priemone termino pabaigos.

Transporto priemonės, kurių valdytojai dėl jų pripažinimo istorinėmis transporto priemonėmis kreipsis po 2021 m. vasario 1 d., turės atitikti Tvarkos aprašo Nr. 2BE-315 nustatytus reikalavimus ir techninės apžiūros metu bus papildomai tikrinamos pagal papildomus reikalavimus istorinei motorinei transporto priemonei Techninių reikalavimų 14 skyrius.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokių transporto priemonių valdytojai teikdami transporto priemones privalomajai techninei apžiūrai papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą deklaraciją; Formos pvz.;
  • Transporto priemonės informacinį aprašą; Formos pvz.;
  • Transporto priemonės fotonuotraukas; Nuotraukų pvz.;
  • Transporto priemonės atitiktį istorinėms transporto priemonės keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Dokumentų pvz.

Dokumentus būtina pateikti išankstinės registracijos į apžiūrą metu, istorinės transporto priemonės registracijos lange nurodytu elektroninio pašto adresu.

Privalomoji techninė apžiūra istorinėms motorinėms transporto priemonėms atliekama tik Vilniaus (Lentvario g. 7A) ir Ukmergės (Deltuvos g. 33A) techninės apžiūros stotyse ir tik pagal išankstinį užsirašymą. Detalesnė informacija suteikiama telefonu (8 5) 266 1126 arba el. paštu ekspertai@tuvlita.lt

 

Visų klasių
transporto
priemonėms

78,40 Eur