EEE šalių privalomosios techninės apžiūros pripažinimas

EEE-saliu-privalomosios-TAP

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. įsigalioja Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo tvarkos pakeitimai, plačiau Tvarkos aprašas. Techninė apžiūra pripažįstama tik Lietuvos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms, kurioms privalomoji techninė apžiūra atlikta EEE šalių techninės apžiūros įmonėse, kurių sąrašas skelbiamas Lietuvos transporto saugos administracijos ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ interneto svetainėse.

Techninės apžiūros pripažinimo eiga:

EEE šalies įmonės stotis po techninės apžiūros atlikimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną, automatiniu būdu, perduoda transporto priemonės techninės apžiūros duomenis į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę (CTADB);

Jeigu gauti techninės apžiūros duomenys yra tvarkingi ir nėra transporto priemonės apribojimų (draudimas dalyvauti viešajame eisme, nesumokėti mokesčiai ir kt.), privalomosios techninės apžiūros duomenys įrašomi į CTADB, techninė apžiūra pripažįstama Lietuvoje;

CTADB automatiniu būdu informuoja EEE šalies įmonės stotį apie transporto priemonės techninės apžiūros pripažinimo faktą arba pripažinimo atsisakymą;

Transporto priemonės valdytojas informaciją apie techninės apžiūros pripažinimą (nepripažinimą) gali gauti stotyje, kurioje buvo atlikta techninė apžiūra arba informaciją gali pasitikrinti e-paslaugų skiltyje Techninės apžiūros galiojimas ir istorija.