Apsauga nuo elektros

●    Įmonės elektros ūkis – tarsi gyvybiškai svarbi kiekvieno iš mūsų kraujotakos sistema, palaikanti visų organizmo sistemų funkcijas.
●    Saugumas, patikimumas ir efektyvus naudojimas – pagrindiniai atsakingos įmonės elektros ūkio valdymo uždaviniai.

Įmonės elektros ūkio priežiūra (asmuo, atsakingas už elektros ūkį)

Jei įmonės turimų elektros įrenginių leista naudoti galia yra didesnė kaip 30 kW, privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį (sertifikuotas ir turintis energetikos darbuotojo pažymėjimą).

Įmonės, neturinčios savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingo už elektros ūkį, gali sudaryti elektros ūkio priežiūros sutartį su įmone, turinčia Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria samdoma įmonė.

VEI išduotas atestatas Nr. E-0784 suteikia teisę UAB „TUVLITA“ eksploatuoti elektros įrenginius ir vykdyti asmens, atsakingo už elektros ūkį, funkcijas.

Elektrofiziniai matavimai ir termovizija

Prieš pradedant įmonėse naudoti elektros įrenginius ir vėliau juos eksploatuojant, privaloma periodiškai atlikti elektrofizikinius matavimus.

Maždaug trečdalis visų įmonėse kylančių gaisrų priežasčių yra susijusios su netvarkinga elektros įranga ir instaliacija. Svarbu pažymėti, kad, įvykus nelaimei, draudimo kompanijos dažnai pareikalauja pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą elektros įrenginių techninės priežiūros ir bandymų atlikimą.

Naudodami šiuolaikišką matavimų įrangą, atliekame šiuos elektrofizikinius matavimus:

  • elektros instaliacijos laidų ir kabelių izoliacijos varžos,
  • apsauginių laidininkų vientisumo (pereinamųjų kontaktų),
  • grandinės fazės – nulis parametrų,
  • kilnojamųjų elektros įrankių, suvirinimo transformatorių, srovės keitiklių izoliacijos varžos,
  • apsauginių ir darbinių įžemintuvų varžos.

Mūsų kvalifikuoti elektros inžinerijos specialistai, naudodami šiuolaikišką termovizijos įrangą, padės aptikti ir nustatyti elektros instaliacijos defektus ir įrenginių būklę pagal šiluminio spinduliavimo intensyvumą (plika akimi nematomus infraraudonuosius spindulius).

Termovizinės elektros įrenginių apžiūros privalumai, lyginant su įprastiniais bandymais:

  • matavimus galima atlikti neišjungus įrenginio,
  • matavimas realiomis darbo sąlygomis ir pageidaujamais režimais,
  • galimos rizikos sumažinimas per nekontaktinio matavimo principą.