Darbų saugos auditas

  • Sprendimus priimančiam įmonės vadovui yra svarbu žinoti tikrąją saugos darbe ir kitų atsakingų veiklos sričių būklę įmonėje.
  • Objektyviausiai įvertinti galiojančių teisės aktų reikalavimų atitiktį Jums padės nešališki išorės specialistai.

DarbųSauga-darbe_01

Darbų saugos auditas

Siūlome pasinaudoti mūsų specialistų kompetencija ir patirtimi atliekant Jūsų įmonės kompleksinį įvairių saugos sričių dokumentacijos ir procesų bei fizinės būklės įvertinimą:

  • darbuotojų saugos ir sveikatos,
  • darbo teisės,
  • gaisrinės ir civilinės saugos,
  • apsaugos nuo elektros,
  • statybos inžinerijos ir kt.

Dokumentacija ir procesai

Atlikę pasirinktų sričių dokumentacijos ir procesų patikrinimą, nustatysime Jūsų įmonės vidaus norminių dokumentų atitiktį naujausiems teisės aktų reikalavimams ir pateiksime sistemines išvadas su pasiūlymais, kaip pašalinti nustatytus neatitikimus.

Fizinė būklė

Fizinės būklės patikrinimo metu atliekamas pasirinktų objektų, darbo vietų, įrenginių ar technologinių procesų patikrinimas, kurio metu nustatomos pastebėtos neatitiktys ir identifikuojami galimi pavojai.

Užfiksuoti neatitikimai yra pateikiami išsamioje ataskaitoje su užfiksuotų neatitikčių nuotraukomis, aprašymais ir pasiūlymais, kaip įgyvendinti efektyvias prevencijos priemones nustatytiems trūkumams pašalinti.

Susisiekite su mumis.