Gaisrinė ir civilinė sauga

 • Nesilaikant gaisrinės saugos reikalavimų, kasmet įvyksta daugybė gaisrų, nusinešančių žmonių gyvybes, sunaikinančių vertingus objektus ir juose esančius įrenginius.
 • Tinkamas pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms ir mokėjimas elgtis joms įvykus pastaruoju metu tampa vis aktualesnis klausimas daugeliui įmonių vadovų

Sauga-darbe_06

Gaisrinės saugos paslaugos

 • Įmonės kompleksinis aptarnavimas, į kurį įtraukti ir pagrindiniai gaisrinės saugos klausimų sprendimai
 • Gaisrinės saugos būklės įvertinimas (auditas)
 • Periodinė gaisrinės saugos reikalavimų laikymosi priežiūra ir kontrolė (apsilankymų įmonėje ir jos padaliniuose metu)
 • Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių ir pirminių gaisro gesinimo įrenginių priežiūros kontrolė
 • Konsultacijos gaisrinės saugos klausimais
 • Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas ir atnaujinimas
 • Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planų rengimas
 • Žmonių evakavimo planų braižymas
 • Aprūpinimas gaisrinės saugos ženklais, žurnalais, gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi
 • Gaisrinės saugos teoriniai ir praktiniai mokymai
 • Gaisrinės saugos praktinės pratybos

Civilinės saugos paslaugos

Ekstremaliųjų situacijų valdymas

Įmonė, turėdama ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, gali kryptingai ir laiku pasirengti galimai ekstremaliajai situacijai, tinkamai paskirstyti išteklius, reikiamą įrangą ir pajėgas, informuoti savo struktūrinius padalinius apie gresiantį pavojų, organizuoti ir koordinuoti įvykių likvidavimą bei jų padarinių šalinimą, jei to prireiktų.

Atliekame galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.

Rengiame ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir juos deriname su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis.

Rengiame ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus ir jų atnaujinimą.

Mumis pasitiki:

Siemens arena, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, UAB „Toksika“ Šiaulių filialas, prekybos ir laisvalaikio centras MEGA, PPC MOLAS, PC MANDARINAS, PC OZAS, prekybos centrai MAXIMA, viešbutis ASTORIJA HOTEL, viešbutis „Park Inn Kaunas“, AB „Kauno tiltai“, Marijampolės ligoninė ir kt.

Kas privalo parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą?

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą privalo parengti ūkio subjektas, kuris atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintus kriterijus (žr. Nuorodos).