Kompleksinis DSS aptarnavimas

 • Pradėję veiklą nuo 2001 m., sutelkėme daug patirties ir įvairių kompetencijų turinčių bei savo darbui atsidavusių saugos specialistų kolektyvą.
 • Jūsų verslui norime pasiūlyti tai, ką mokame daryti geriausiai – tapti kvalifikuotu ir patikimu nuolatinių saugos darbe paslaugų teikėju.

Saugos darbe klausimų sprendimas iš vienų rankų

Mes suprantame, kad darbuotojų sauga (liaudyje dažnai vadinama „darbų sauga”) yra vienas didžiausių Jūsų rūpesčių, reikalauja išskirtinio dėmesio ir nuolat Jus atitraukia nuo kitų svarbių darbų.

Mes siūlome Jūsų įmonės kompleksinį aptarnavimą – tai samdomos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, konsultavimas gaisrinės, civilinės saugos ir darbo teisės klausimais, šių sričių dokumentacijos rengimas ir atnaujinimas ilgalaikės sutarties pagrindu.

Nuolatinių saugos darbe paslaugų privalumai Jūsų verslui

Pasirinkę kompleksinį aptarnavimą nuolat naudositės visomis susitartomis paslaugomis viena kaina. Neatsiras jokių papildomų mokėjimų (pvz.: už dokumentacijos rengimą, konsultacijas, tiriant nelaimingus atsitikimus, nenumatytus iškvietimus ir kt.).

Bendromis pastangomis Jūsų įmonėje būtų sukurta efektyviai funkcionuojanti darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės sistema bei užtikrintas nuolatinis saugos prevencinių priemonių įgyvendinimas.

Daugiau nei 95 proc. mūsų klientų rekomenduoja UAB „TUVLITA“ teikiamas nuolatines saugos darbe paslaugas savo partneriams.

Kompleksinių nuolatinių saugos darbe paslaugų aprašas

Samdoma DSS tarnyba   

Jūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį perima vykdyti UAB „TUVLITA“ (samdoma DSS tarnyba), kurios paskirti specialistai konsultuoja gaisrinės, civilinės saugos ir darbo teisės klausimais, vykdo teisės aktų monitoringą, privalomų vidaus dokumentų rengimą ir atnaujinimą ilgalaikės paslaugų sutarties pagrindu.

Specialistų  kvalifikacija 

Paslaugoms teikti skiriami tik atitinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo patirtį (priklausomai nuo įmonės veiklos specifikos) turintys UAB „TUVLITA“ specialistai

Pagrindinės mūsų funkcijos:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS), gaisrinės saugos (GS) būklės įvertinimas
 • Nuolatinė DSS, GS reikalavimų laikymosi priežiūra ir kontrolė (apsilankymų įmonėje ir jos padaliniuose metu)
 • Konsultacijų teikimas DSS, GS, civilinės saugos (CS), darbo teisės (DT) klausimais
 • DSS, DT ir GS ir privalomosios dokumentacijos rengimas ir atnaujinimas
 • Naujai priimamų darbuotojų įvadinis instruktavimas
 • Darbuotojų instruktavimas
 • Darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimas
 • Darbuotojų ir darbdavio įgaliotų asmenų mokymų DSS, GS, CS klausimais įmonėse organizavimas ir vykdymas
 • Dalyvavimas nelaimingų atsitikimų darbe tyrime
 • Dalyvavimas darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje
 • Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimas
 • Duomenų teikimas VDI
 • Jūsų įmonės interesų gynimas

Įmonėms su nutolusių padalinių struktūra siūlome pasinaudoti mūsų sukurta unikalia dokumentų valdymo sistema (DVS), kuri lengvai prieinama per bet kurią interneto prieigą.

Susisiekite ir mes parengsime detalų kompleksinio aptarnavimo pasiūlymą, geriausiai atitinkantį Jūsų įmonės poreikius.

Pageidaujamas atskiras paslaugas galime suteikti ir pagal vienkartinius susitarimus.