Civilinės saugos mokymai

Teoriniai civilinės saugos mokymai

Organizuojame įmonės darbuotojų civilinės saugos mokymus, kaip pasirengti galimoms ekstremalioms situacijoms, kaip tinkamai elgtis joms gresiant ar susidarius. Kasmet šiems mokymams turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 valandos.

Kas trejus metus civilinės saugos mokymus paranku organizuoti kartu su įmonės darbuotojų gaisrinės saugos mokymais.

Civilinės saugos pratybos

Organizuojame civilinės saugos funkcines arba stalo pratybas.

Kiekvienais metais privaloma įvykdyti funkcines arba stalo pratybas pakaitomis vadovaujantis ekstremalių situacijų valdymo planu.

Susisiekite ir mes parengsime civilinės saugos mokymo pasiūlymą, geriausiai atitinkantį Jūsų įmonės poreikius.