Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

mokymu foto

Formalūs licencijuoti mokymai ir kvalifikacijos patvirtinimas (peratestavimas)

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) mokymai:

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens,
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas I, II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse,
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas,
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto dirbančio I, II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

Patogu ir naudinga: visiems besimokantiems pagal aukščiau nurodytas programas yra suteikiama galimybė nemokamai pagilinti savo žinias ir išbandyti VDI egzamino testus e. mokymų platformoje.

Potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimas:

 • Kranų darbų vadovo
 • Krovinių kabinėtojo
 • Kėlimo įrenginių priežiūros meistro
 • Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus
 • Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo
 • Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus

Neformalūs mokymai

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) mokymai:

 • Įmonės vidinių padalinių vadovų (darbdavio įgaliotų asmenų)
 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai
 • DSS specialistų kvalifikacijos kėlimo kursai (60 val./5 m. kvalifikacijos kėlimo apskaitai. Pageidaujantiems nemokamai išduosime kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumentą)

Pavojingus darbus dirbančių darbuotojų mokymai:

 • Dirbančio su krovinių kėlimo mechaniniais, iš jų savaeigiais automobiliniais, elektriniais krautuvais ir vežimėliais
 • Dirbančio su automobiliniais keltuvais
 • Dirbančio nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų (iki 5 t) operatoriumi
 • Naftos produktų įrenginių operatoriaus
 • Atliekančio krovinių kabinėjimo (stropavimo) darbus
 • Atliekančio kritimo pavojų keliančius darbus ir (ar) vykdančio aukštalipių darbus (aukščiau kaip 5 m, kai pagrindinė apsaugos priemonė yra kūno saugos nuo kritimo diržas)
 • Dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir sprogioje aplinkoje
 • Vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose
 • Dirbančio šuliniuose ir uždarose ertmėse
 • Tvarkančio krovinius rankomis
 • Dirbančio su autoklavais (slėginiais indais)
 • Dirbantiems su nemechanizuotos pastūmos įrenginiais (medienos ir metalo apdirbimo staklėmis)

Kiti mokymai:

 • Pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių
 • Turizmo renginių vadovo
 • Kiti specifiniai mokymai, adaptuoti pagal įmonės vykdomos veiklos specifiką

Susisiekite ir mes parengsime mokymo pasiūlymą, geriausiai atitinkantį Jūsų įmonės poreikius.