Radiacinės saugos mokymai

Jonizuojanti spinduliuotė yra žalinga žmogaus organizmui. Net ir mažos dozės gali sukelti įvairių genetinių struktūrų pažeidimų, padidinti vėžinių susirgimų riziką.

Radiacinė sauga yra specifinė sritis, todėl radiacinės saugos specialistų rengimas ir jų kvalifikacijos tobulinimas reikalauja specialių šios srities mokymų.

Organizuojame radiacinės saugos mokymus atsakingiems ir dirbantiems su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais darbuotojams.

Atsakingi už jonizuojančios spinduliuotės šaltinius

Objektai, kuriuose naudojami III – V pavojingumo kategorijų jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai (išskyrus asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai).

  • Pradinio mokymo trukmė – 60 val.
  • Periodinio mokymo trukmė – 20 val.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai.

  • Pradinio mokymo trukmė – 20 val.
  • Periodinio mokymo trukmė – 8 val.

Dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais

Objektai, kuriuose naudojami III – V pavojingumo kategorijų jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai (išskyrus asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai).

  • Pradinio mokymo trukmė – 30 val.
  • Periodinio mokymo trukmė – 20 val.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai.

  • Pradinio mokymo trukmė – 14 val.
  • Periodinio mokymo trukmė – 8 val.

Radiacinės saugos mokymai organizuojami visoje Lietuvoje.

Radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.

Susisiekite dėl artimiausių radiacinės saugos mokymų Jūsų mieste. Esant klausytojų grupei, mokymus galime suorganizuoti ir Jūsų įmonėje pagal vykdomos veiklos specifiką.