Variklio išmetamųjų dujų patikrinimas

Vidaus degimo varikliu varomas automobilis yra taršos šaltinis, per išmetimo sistemą su deginiais į aplinką išmetantis nuodingąsias medžiagas:

  • anglies monoksidą (CO);
  • nesudegusius angliavandenilius (CH);
  • azoto oksidus (NOx);
  • kietąsias daleles.

Automobilių gamintojai turi užtikrinti, kad vidaus degimo varikliai į aplinką išmestų kuo mažiau nuodingųjų medžiagų. Didelė išmetamosiose dujose nuodingųjų medžiagų koncentracija lemia didesnes degalų sąnaudas ir teršia aplinką. Patikros metu įvertinsime, ar Jūsų automobilio išmetamosiose dujose nuodingųjų medžiagų koncentracija (CO, CH, m-1) neviršija leistinų normų.

Automobilis / autobusas
(visų klasių)

10,00 Eur

Automobilis / autobusas
(visų klasių)

16,00 Eur

 OBD rodmenų nuskaitymas
(kur sumontuota)

14,00 Eur

* Transporto priemonės klasė nurodoma registracijos liudijime. Nurodytos kainos galioja nuo 2022-07-13.
Išmetamųjų dujų neutralizatoriai

Katalizatoriai. Nuodingųjų medžiagų kiekis (CO, CH, NOx) sumažinamas papildoma chemine reakcija, kuri vyksta katalizatoriuje. Procentinė atskirų nuodingųjų medžiagų dalis deginiuose priklauso ir nuo oro pertekliaus koeficiento λ (lambda), kuriam esant vyksta degimas.

Nuodingųjų medžiagų kiekis su katalizatoriumi ir be jo:

Variklio ismetimas

Kietųjų dalelių filtrai (DPF). Dyzelinio variklio būklė tikrinama atliekant dūmingumo matavimą (šviesos absorbcijos koeficientas, m-1).