Automobilio ar motociklo variklio triukšmo matavimas

Triukšmas vargina kelionės metu, sukelia neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai. Stovinčios transporto priemonės skleidžiamas triukšmo lygis neturi viršyti gamintojo numatyto leidžiamo triukšmo lygio ribos, kuris matuojamas „A“ sverties decibelais (dB(A) išreikštu didžiausiu garso lygiu.

Motociklas / mopedas
(visų klasių)
 

30,00 Eur

Automobilis / autobusas
(visų klasių)
 

30,00 Eur