Paslaugų komplektai

Komplektas PATIKRA

Patikrinsime, ar Jūsų automobilio techninė būklė atitinka techninius reikalavimus, kurie taikomi privalomosios techninės apžiūros metu:

 • Identifikavimo duomenys ir dokumentai;
 • Stabdymo įranga;
 • Vairo mechanizmas;
 • Matomumas (stiklai, veidrodžiai);
 • Žibintai ir atšvaitai;
 • Ašys, ratai, padangos ir pakaba;
 • Važiuoklė (laikantysis kėbulas, rėmas) ir prie jos tvirtinami mazgai;
 • Neigiami veiksniai (išmetamosios dujos, eksploatacinių skysčių nuotėkis).


* Transporto priemonės klasė nurodoma registracijos liudijime.

Komplektas MATAVIMO ĮRANGA

Aukščiausius standartus atitinkančia matavimo įranga patikrinsime pagrindinių Jūsų automobilio sistemos mazgų atitiktį techniniams reikalavimams:

 • Stabdžių patikrinimas (stabdymo jėgos, netolygumas, efektyvumas);
 • Variklio išmetamųjų dujų patikrinimas;
 • Žibintų sureguliavimo patikrinimas (jeigu reikia ir įmanoma, pareguliuosime Jūsų automobilio artimųjų šviesų šviesos srauto pokrypį).

* Transporto priemonės klasė nurodoma registracijos liudijime.