Automobilių SND balionų patikra

  • Automobiliuose sumontuotai suskystintų naftos dujų (SND) įrangai yra keliami specifiniai saugos reikalavimai.
  • Mūsų ekspertai atlieka automobilių SND balionų patikras, pratęsia baliono eksploatavimo galiojimo terminą.

SND balionų galiojimo terminas

SND baliono eksploatavimo galiojimo laikas turi būti nurodytas ant baliono pritvirtintos gamintojo plokštelės. Jeigu ant gamintojo plokštelės nurodyta tik baliono pagaminimo data, laikoma, kad kita baliono patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip po 10 (dešimt metų) nuo jo pagaminimo datos.

Patikrinus SND balioną, kurio eksploatavimo galiojimo laikas pasibaigęs ir nustačius, kad balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės (identifikavimo lentelės) yra daroma speciali žyma apie baliono eksploatavimo galiojimo laiko pratęsimą ir išduodamas patikrinimą atlikusios įgaliotos įstaigos dokumentas.

SND balionų patikra ir galiojimo termino pratęsimas

Pagal teisės aktų reikalavimus, SND balionus tikrinti ir pratęsti jų eksploatavimo galiojimo laiką gali tik įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (šiuos reikalavimus atitinka ir UAB „TUVLITA“ Technikos kontrolės tarnyba).

Įgaliotų įstaigų, galinčių tikrinti ir pratęsti transporto priemonių SND balionų eksploatavimo galiojimo laiką, sąrašas pateiktas Lietuvos transporto saugos administracijos tinklalapyje.

Atliekame automobilių SND balionų patikrinimus šiuose servisuose:

MB „Autobaltos sistemos”
P. Lukšio g. 6-1, Vilnius
Tel. mob. (8 604) 01388

UAB „Kretingos smagratis“
Vytauto g. 120, Kretinga
Tel. mob.: (8 686) 57 221

UAB „Autoarka
Sedos g. 30, Telšiai
Tel. (8 444) 67 330, mob. (8 698) 49 978

UAB „Jozita“
Žalgirio g. 2A, Klaipėda
Tel. mob. (8 687) 33616

Šolių km., Šilalės r.
Tel. (8 449) 75 005, mob. (8 616) 12 805

AB „Suskystintos dujos“
Birbinčių g. 84, Kiškėnų km., Klaipėdos r.,
Tel. (8 46) 39 2902, mob. (8 687) 33 616; (8 623) 00 233

Automobilių SND balionų savininkai, pageidaujantys atlikti SND balionų techninės būklės tikrinimą, turi kreiptis tiesiogiai į nurodytas įmones (servisus).

Balionų tikrinimo laiką ir kainą nustato nurodytos įmonės (servisai).

Techniniai reikalavimai SND balionams

Automobilių SND balionai turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ patvirtintus techninius reikalavimus:

  1. Baliono eksploatacijos galiojimo laikas turi būti nurodytas ant baliono pritvirtintos gamintojo plokštelės. Jeigu ant gamintojo plokštelės nurodyta tik baliono pagaminimo data, laikoma, kad kita baliono patikra gali būti atlikta ne vėliau kaip po dešimt metų nuo jo pagaminimo datos.
  2. Pasibaigus gamintojo nurodytam baliono eksploatacijos galiojimo laikui, balionas turi būti pakeistas nauju arba turi būti pratęstas jo eksploatacijos galiojimo laikas.
  3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742), balionus tikrinti ir pratęsti jų eksploatacijos galiojimo laiką gali įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – įgaliota įstaiga).
  4. Balioną, kurio eksploatacijos galiojimo laikas pasibaigęs, patikrinus ir nustačius, kad balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės turi būti daroma speciali žyma apie baliono eksploatacijos galiojimo laiko pratęsimą. Balionas turi būti paženklintas įgaliotos įstaigos žymeniu, šalia žymens turi būti įkaltas baliono galiojimo laikas (metai, mėnuo).

Jei norėtumėte paklausti mūsų ekspertų apie saugų automobilinių SND balionų eksploatavimą ir jų patikras, prašome su mumis susisiekti nurodytais kontaktais.