Gabenamųjų slėginių įrenginių tikrinimas. Baigiamasis liftų tikrinimas.

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnyba atlieka Gabenamųjų slėginių įrenginių reglamente nustatytas tikrinimo procedūras:

  • Gabenamųjų slėginių įrenginių: stacionarių cisternų (cisterninių transporto priemonių), nuimamų cisternų, konteinerinių cisternų ir cisternų-nuimamų kėbulų, kurių korpusai pagaminti iš metalų, taip pat transporto priemonių baterijų ir daugiaelemenčių dujų konteinerių (DDK), jų vožtuvų ir kitų priedų (ADR), išskyrus transporto priemonių baterijas ir DDK, kurių elementai yra balionai, vamzdeliai, slėginiai būgnai ir balionų ryšuliai  – periodiško, tarpinio ir išimtinio techninės būklės tikrinimo procedūras.

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnyba atlieka techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ 5 priede nustatytas tikrinimo procedūras:

  • Baigiamasis liftų tikrinimas, 5 priedas.

Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą 2010/35/ES, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnybai suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus ir apie tai paskelbta Europos Komisijai, ES valstybėms narėms ir ELPA valstybėms, pasirašiusioms EEE sutartį.

Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą 2014/33/ES, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymu Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnybai suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus ir apie tai paskelbta Europos Komisijai, ES valstybėms narėms ir ELPA valstybėms, pasirašiusioms EEE sutartį.

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“, kaip paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai, suteiktas identifikacinis numeris 2331.