Liftų baigiamasis tikrinimas

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnyba atlieka techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ 5 priede nustatytą tikrinimo procedūrą:

  • Baigiamasis liftų tikrinimas, pagal Europos Sąjungos direktyvą 2014/33/ES  5 priedą.

Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą 2010/35/ES, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnybai suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus ir apie tai paskelbta Europos Komisijai, ES valstybėms narėms ir ELPA valstybėms, pasirašiusioms EEE sutartį.

Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą 2014/33/ES, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymu Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnybai suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus ir apie tai paskelbta Europos Komisijai, ES valstybėms narėms ir ELPA valstybėms, pasirašiusioms EEE sutartį.