Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Naudinga informacija PPĮ savininkui

 • Pradėjote naudoti naują technologinę įrangą su PPĮ? Norite būti užtikrinti, kad atliekamos visos reikiamos procedūros?
 • Šiame puslapyje rasite susistemintą naudingą informaciją, padėsiančią susigaudyti teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų procedūrų labirintuose.

Ką svarbu žinoti, įsigyjant PPĮ?

Prieš įsigyjant naują ar naudotą PPĮ, labai svarbu iš anksto (iki pirkimo sandorio sudarymo) išsiaiškinti, ar šis įrenginys atitinka jam keliamus atitikties reikalavimus, nes vėliau nėra galimybės jo pripažinti tinkamu naudoti. Dėl to galima turėti finansinių nuostolių…

Žinoma, paprasčiau būtų kreiptis į mūsų ekspertus, kurie patars ir pakonsultuos dėl pageidaujamo įsigyti PPĮ atitikties

Į Lietuvos rinką tiekiami ir pradedami naudoti nauji ar naudoti kėlimo kranai, kurie, pagaminti po techninio reglamento „Mašinų sauga“ įsigaliojimo (po 2001 m. sausio 1 d.), privalo atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kėlimo kranų naudojimą ir įrengimą, nuostatas.

Pradedant naudoti naujus ar naudotus slėginius įrenginius, privalo būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, išdėstytos Slėginių įrenginių techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose slėginių indų naudojimą ir įrengimą.

Svarbiausi PPĮ dokumentai

Kėlimo ar slėginių įrenginių atitiktis nustatoma pagal pateikiamus dokumentus, iš kurių pagrindiniai:

 • įrenginio atitikties EB deklaracija,
 • EB tipo tyrimo sertifikatas,
 • CE atitikties ženklas (pritvirtintas prie įrenginio aiškiai matomoje vietoje),
 • Pi atitikties ženklas (gabenamai slėginei įrangai pagal ADR ir RID),
 • įrenginio pasas, brėžiniai, įrenginio priežiūros dokumentai (įrenginio montavimo ir bandymo prieš pradedant jį naudoti, aptarnavimo, remonto, demontavimo taisyklės, instrukcijos),
 • kiti kartu su įrenginiu gamintojo pateikiami dokumentai, kuriuose nurodoma įrenginio paskirtis, konstrukcija, parametrai, privalomieji saugos reikalavimai ir naudojimo tvarka (originalo kalba ir vertimas į lietuvių kalbą).

Paaiškinimai:

Įrenginio atitikties (EB) deklaracija – gamintojo išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad prieš įrenginiui patenkant į rinką pagal techninio reglamento (mašinų saugos ar slėginių indų) nustatytas sąlygas atliktos reikiamos atitikties įvertinimo procedūros ir įrenginys yra saugus naudoti.

EB sertifikatas – pagal sertifikavimo taisykles išduotas dokumentas (EB tipo tyrimo, EB projekto tyrimo ar EB atitikties), kuriuo paskelbtoji (notifikuota) įstaiga yra atlikusi reikiamus tyrimus ir identifikavusi įrenginio patvirtintą tipą arba po techninių dokumentų analizės nustačiusi projekto atitiktį esminiams techninio reglamento reikalavimams ar darniesiems standartams, arba patikrinusi techninius dokumentus, įvertinusi naudojamas gamyboje medžiagas, procedūras ir kvalifikacijas, atlikusi techniniuose dokumentuose nurodytą baigiamąjį patikrinimą, liudija visapusišką įrenginio atitiktį.

Jūsų veiksmai, įsigijus PPĮ

 1. Sudaryti sutartį dėl PPĮ techninės būklės tikrinimo su pasirinkta įgaliota įstaiga (pvz., UAB „TUVLITA“).
 2. Parengti PPĮ patikrinimui, sukomplektuoti reikiamų dokumentų bylą.
 3. Atlikti PPĮ pirminį (po sumontavimo) techninės būklės patikrinimą ir gauti įgaliotos įstaigos išvadą, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.
 4. Įregistruoti jį Valstybinėje darbo inspekcijoje Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir gauti PPĮ registravimo pažymėjimą su unikaliu registracijos numeriu (Jūsų naudojamo PPĮ patikros bus registruojamos ir stebimos, gausite priminimus apie artėjančius tikrinimus).
 5. PPĮ naudoti ir prižiūrėti skirti apmokytus ir atestuotus asmenis (priežiūros meistrus, operatorius), aprūpinti juos įrenginių techniniais dokumentais, nustatyti nuolatinės priežiūros tvarką (apžiūrų ir vidaus patikrinimų terminus, įrašų valdymą ir kt.).
 6. Jei nepageidaujate turėti už PPĮ priežiūrą atsakingų darbuotojų, nuolatinę įrenginių priežiūrą galite sutarties pagrindu pavesti vykdyti juridiniam asmeniui, turinčiam nuolatinės įrenginių priežiūros licenciją arba atestatą vykdyti energetikos įrenginių eksploatavimą.
 7. Nustatytu periodiškumu parengti PPĮ patikrinimui, kad įgaliotos įstaigos ekspertai galėtų tinkamai atlikti techninės būklės patikras.
 8. Saugoti įgaliotos būklės kontrolės protokolus ir kitus PPĮ dokumentus, pildyti PPĮ naudojimo dokumentų bylą (pasą), kaupti duomenis apie įrenginio remontą, modifikavimą, registruoti gedimus.
 9. Pasibaigus gamintojo nurodytam arba norminiuose teisės aktuose nustatytam PPĮ naudojimo laikui, juos toliau naudoti tik atlikus nuodugnų techninės būklės tyrimą bei gavus įgaliotos įstaigos išvadą, kad įrenginiai tinkami naudoti.

Saugaus ir ekonomiško PPĮ naudojimo!