Garo ir vandens šildymo katilai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

 •  kūrenami arba kitaip šildomi slėginiai įrenginiai, skirti garui ir perkaitintam vandeniui gaminti, ir jų įranga (šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, šildytuvai) – 1.1 kategorija:
  –  didesnio kaip 0,5 bar slėgio Ps garo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 3 500 bar×l, – 01 pogrupis,
  –  aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000 bar×l, – 02 pogrupis.

Techniniai parametrai:

 • leistinas slėgis (bar);
 • tūris (m³);
 • temperatūra (°C);
 • galia (kW);
 • našumas (t/val.);
 • kuro rūšis.

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – KA):

 • veikiančio katilo patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);
 • vidaus ir išorės apžiūra (kas 4 m. / 48 mėn.);
 • hidraulinis bandymas (kas 8 m. / 96 mėn.).