Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai

Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

 • slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, – 3.1 kategorija:
  –      didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500 bar x mm, – 01 pogrupis;
  –      didesnio kaip 100 bar slėgio vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į DN, – 02 pogrupis;
 • slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai), – 3.2 kategorija:
  –      didesnio kaip 100 mm sąlyginio skersmens DN perkaitinto ir sotaus vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai, kai terpės slėgis didesnis kaip 16 bar, – 03 pogrupis;
 • vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, – 3.3 kategorija:
  –      didesnio kaip 0,5 bar slėgio vamzdynai, neatsižvelgiant į jų sąlyginį skersmenį DN, ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, – 04 pogrupis.

Techniniai parametrai:

 • ilgis (m);
 • vamzdžio skersmuo (DN);
 • vamzdžio sienelės storis (mm);
 • leistinas slėgis (bar);
 • darbinės terpės pavadinimas;
 • darbinės terpės temperatūra (°C);
 •  kontroliuojamų vietų (ruožų) skaičius.

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – VL):

 • Vamzdynai (daugiau kaip 3 500 bar·mm, VL-01):
  –      veikiančio vamzdyno tikrinimas (kas 4 m. / 48 mėn.);
  –      techninis MD patikrinimas (kas 5 m. / 60 mėn.);
  –      išsamus vamzdyno tikrinimas (kas 6 m. / 72 mėn.).
 • Vamzdynai (daugiau kaip 100 bar, VL-02):
  –      veikiančio vamzdyno tikrinimas (kas 4 m. / 48 mėn.);
  –      išsamus vamzdyno tikrinimas (kas 6 m. / 72 mėn.).
 • Vamzdynai (garo ir vandens, VL-03):
  –      techninė apžiūra (kas 3 m. / 36 mėn.).
 • Vamzdynai, skirti transportuoti į pakrantėje esantį laivą ar iš jo (VL-04):
  –      techninis patikrinimas (kas 2 m. / 24 mėn.).