Registruojami įrenginiai pagal jų techninių parametrų vertes:

 • slėginiai indai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, – 2.1 kategorija:
  –      didesnio kaip 0,5 bar slėgio ir didesnės kaip 25 litrų talpos indai bei jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500 bar x 1, išskyrus mažesnio kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir techninių dujų balionus bei jų įrangą, – 01 pogrupis;
 • slėginiai indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms, – 2.2 kategorija:
  –      didesnio kaip 0,5 bar slėgio ir didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai bei jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (dujoms), kai Ps ir V sandauga viršija 10 000 bar x 1, – 02 pogrupis.

Techniniai parametrai:

 •  leistinas slėgis (bar);
 • tūris (m3);
 • darbinės terpės pavadinimas;
 • darbinės terpės temperatūra (°C);
 • vidiniai indo įrenginiai.

Techninės būklės periodinių patikrinimų terminai (kodas – SI):

 • Slėginiai indai (1 gr. terpė, SI-01):
  –  veikiančio indo patikrinimas (kas 2 m. / 24 mėn.);
  –  veikiančio indo patikrinimas (kas 2 m. / 24 mėn.);
  –  vidaus ir išorės apžiūra (kas 4 m. / 48 mėn.);
  –  vidaus ir išorės patikrinimas (kas 10 m. / 120 mėn.).
 • Slėginiai indai (2 gr. terpė, SI-02):
  –      veikiančio indo patikrinimas (kas 2 m. / 24 mėn.);
  –      vidaus ir išorės apžiūra (kas 8 m. /96 mėn.).