Vaikų žaidimo aikštelių patikra

  • Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vaikų susižalojimai yra viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų, reikalaujanti nuolatinio suaugusiųjų dėmesio.
  • Mūsų akredituoti ekspertai prisideda prie saugios aplinkos vaikams užtikrinimo, atlikdami vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų saugos reikalavimų kontrolę.

UAB „Tuvlita” atlieka vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų patikrą.

Pagal Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ nuostatas, už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Pagal Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ , vaikų žaidimų aikštelės turi būti tikrinamos:

  • prieš pradedant naudoti;
    Vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų patikrinimas prieš pradedant naudoti (HN 131: 2015 17; 22) atliekamas po žaidimo aikštelės įrengimo, siekiant nustatyti atitiktį standartams LST EN 1176 -1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-11, LST EN 1177. Šis patikrinimas yra privalomas norint pradėti eksploatuoti vaikų žaidimo aikštelę.
  • periodiškai (kartą per metus), atliekant metinę vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų kontrolę.
    Vykdant pagrindinę metinę kontrolę, atliekamas žaidimo aikštelės ar patalpų aplinkos, paviršių ir įrangos vertinimas, siekiant nustatyti bendrą saugumo lygį. Tikrinimo metu atliekamas žaidimų įrangos ir dangos atitikties vertinimas Lietuvos standartui LST EN 1176-1: 2018.

Nustačius neatitiktis taikomas rizikos vertinimas saugos lygiui nustatyti ir juo remiantis teikiama išvada dėl įrenginio tinkamumo naudoti. 

Žemas rizikos lygmuoTraumos sunkumas ir tikimybė yra ypač maži. Priskiriama neatitiktims, kurios neturi tiesioginės įtakos vaikų saugai. Pvz. paviršių būklė, įrangos ženklinimas, neženklus nusidėvėjimas – trūkumus galima pašalinti atliekant įprastus priežiūros veiksmus.

Vidutinis rizikos lygmuo – Traumos sunkumas arba tikimybė yra aukšti. Priskiriama neatitiktims, kurios turi įtakos vaikų saugai, tačiau rizika gali būti suvaldoma imantis papildomų veiksmų. Pvz. didelis paviršių nusidėvėjimas, matmuo esantis ant leistino intervalo ribos – trūkumus galima pašalinti atliekant funkcinės priežiūros veiksmus – modifikacijas ar remonto darbus.

Aukštas rizikos lygmuo – Traumos sunkumas ir tikimybė yra aukšti. Priskiriama neatitiktims keliančioms pavojų vaikų saugai. Pvz. įstrigimai, smaugimai, pjovimai, netinkama danga, pažeistas konstrukcinis vientisumas. Toks įrenginys negali būti naudojamas, patekimas prie jo turi būti užkardomas, kol nebus atlikti neeiliniai trūkumų šalinimo darbai.

Patikrinimo metodika

Patikrinimo metu yra atliekami matavimai ir bandymai naudojant kalibruotas matavimo priemones bei specialų žaidimo aikštelių bandymams skirtą šablonų rinkinį. Vykdoma fotofiksacija. Rezultatai pateikiami detalioje kontrolės ataskaitoje su neatitikčių nuotraukomis ir paaiškinimais.

Patikrinimai įprastai atliekami 5 – 10 darbo dienų bėgyje nuo užsakymo pateikimo dienos. Kontrolės ataskaitos įprastai teikiamos 10 darbo dienų bėgyje po objekto faktinio patikrinimo vietoje.

Užsakymus prašome pateikti el. paštu zaidimuaiksteles@tuvlita.lt  arba telefonu +370 652 97600. Užsakyme nurodykite užsakovo rekvizitus, kontaktinį telefono numerį ir žaidimo aikštelės adresą. Mūsų ekspertas susisieks su Jumis 1-2 darbo dienų bėgyje ir suderins atvykimo laiką.