Vaikų žaidimo aikštelių patikra

  • Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vaikų susižalojimai yra viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų, reikalaujanti nuolatinio suaugusiųjų dėmesio.
  • Mūsų akredituoti ekspertai prisideda prie saugios aplinkos vaikams užtikrinimo, atlikdami vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų saugos reikalavimų kontrolę.

Saugi aplinka vaikams

Įrodyta, kad draudimai ir mokymai beveik neapsaugo vaikų nuo neatsargaus elgesio, ypač kai šalia nėra suaugusiųjų. Saugiai įrengta žaidimų ir laisvalaikio aplinka sumažina vaikų sužalojimų nuo išorinių veiksnių skaičių iki 30 proc.

Lietuva yra viena iš trisdešimties valstybių Europoje, priėmusių EN 1176 standartų seriją. Standarte yra atsižvelgiama į tai, jog vaikų vystymuisi yra reikalinga rizika ir jo paskirtis yra apsaugoti vaikus nuo potencialiai suluošinančių ar mirtinų traumų bei nuo galimų traumų dėl vaikų neatsargaus elgesio.

Europos vaikų saugos specialistai yra įsitikinę, kad vaiko negalima kaltinti už tai, kad jis susižalojo – atsakomybę privalo prisiimti suaugusieji, kurie jo neprižiūrėjo, nepasirūpino žaidimų įrangos ir aplinkos saugumu.

Pagal Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ nuostatas, už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų kontrolė

UAB „TUVLITA“ Technikos kontrolės tarnyba turi suteiktus įgaliojimus šiai veiklai ir yra akredituota Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga (akreditacijos pažymėjimas – Akreditavimo pažymėjimas ir akreditavimo sritys (žr. Priedas Nr. 1, 3 psl. Nr. 12) (Priedas Nr. 1) ir (Priedas Nr. 2).

Vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, Europos standartais (EN 1176 ir kt.) ir remdamiesi TÜV „Thüringen“ praktiniu patyrimu, mūsų ekspertai atlieka:

  • naujai įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių įrangos sumontavimo patikrinimus;
  • pagrindinę metinę vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų kontrolę.

Atlikus patikras, išduodamos nustatytos formos kontrolės ataskaitos, o saugi vaikų žaidimo įranga pažymima specialiu lipduku su kito patikrinimo data.

Jei norėtumėte paklausti mūsų ekspertų apie saugų vaikų žaidimo aikštelių įrengimą ir jų patikras, prašome su mumis susisiekti su ekspertais tiesiogiai: tel. +370 652 97600, el. paštu: zaidimuaiksteles@tuvlita.lt