Apie techninę ekspertizę

Techninė ekspertizė – pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės, jos techninės dokumentacijos ir nustatytų reikalavimų pagamintai ar perdirbtai transporto priemonei atitikimo įvertinimas, taip pat transporto priemonės, sugadintos eismo ar kitokio įvykio metu, įvertinimas, transporto priemonės techninių parametrų ir duomenų nustatymas.

apie-technine-ekspertize

Mes siekiame:  

  •  užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, aukštą darbo kultūrą, mandagų, profesionalų užsakovų aptarnavimą bei savalaikį sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
  •  užtikrinti techninę ekspertizę reglamentuojančių reikalavimų laikymąsi.

Darbuotojai:

Techninės ekspertizės skyriuje dirba ekspertai, turintys aukštąjį išsilavinimą, inžinieriaus kvalifikaciją, ne trumpesnį kaip trejų metų darbo stažą inžinieriaus pareigose (susijusiose su automobilių techniniu aptarnavimu, remontu, techninės būklės kontrole, projektavimu, techninių reikalavimų rengimu ar moksliniu darbu), turintys Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka išduotą eksperto pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti transporto priemonių technines ekspertizes.

Įgaliojimai:

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2BE-15  UAB TUVLITA suteikta teisė atlikti transporto priemonių techninę ekspertizę.