Atkuriamojo remonto kokybės įvertinimas

Eismo ar kitokio įvykio metu sugadintai transporto priemonei arba transporto priemonei, kurią remontuoti ekonomiškai netikslinga, nustatyta tvarka draudžiama dalyvauti viešajame eisme, t. y. panaikinama privalomoji techninė apžiūra. Tokiai transporto priemonei grįžti į viešąjį eismą galima tik atlikus atkuriamąjį jos remontą, techninės ekspertizės metu įvertinus jo kokybę ir atlikus privalomąją neeilinę techninę apžiūrą.

te_remonto-kokybes-ivertinimas

Reikalavimai

Techninei ekspertizei reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • techninę dokumentaciją (apžiūros aktą, nuotraukas, draudimo bendrovės eksperto surašytą remonto sąmatą, vertinimo ataskaitą ir kitus dokumentus, įrodančius transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio) apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;
  • atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;
  • techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu remontu (nuotraukas, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga);
  • atkuriamąjį remontą atlikusios įmonės pažymą su išvada dėl transporto priemonės kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams ir prie jos pridėtą matavimo protokolą;
  • atkuriamąjį remontą atlikusios įmonės pažymą su išvada dėl transporto priemonės elektroninės saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams;
  • ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrai turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus (tik M1 klasei). Transporto priemonės ratų geometrinių parametrų matavimas ir įvertinimas atliekamas tik su UAB „TUVLITA“ bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose įmonėse (daugiau >>).

PASTABA. Prieš pateikiant transporto priemonę ratų geometriniams parametrams matuoti ir įvertinti, vertėtų kreiptis į mūsų įmonės Techninės ekspertizės skyrių dėl anksčiau minėtų dokumentų įvertinimo.

Visos transporto
priemonės

nuo 165 Eur