Krovininių transporto priemonių perdirbimas į lengvuosius automobilius

Galime atlikti N1 klasės naudoto krovininio automobilio, kurio kėbulo kodas yra BB arba BBA, perdirbimo techninę ekspertizę, kurios metu įvertiname, ar Jūsų automobilis atitinka M1 klasės lengvojo automobilio reikalavimus.

M1 klasės lengvojo automobilio privalumai: techninės apžiūros periodiškumas – 24 mėn., nereikia mokėti kelių naudotojo mokesčio ir t. t.

Reikalavimai, taikomi transporto priemonei, kurios pirma registracija iki 2009 m. balandžio 28 d.

Techninei ekspertizei teikiama krovininė transporto priemonė:

  • pagal registracijos liudijimo duomenis turi būti N1 klasės su kėbulo kodu BB arba BBA;
  • kėbule turi turėti gamintojo įrengtas sertifikuotas saugos diržų ir sėdimų vietų tvirtinimo vietas;
  • numatytose vietose turi būti sumontuoti gamintojo numatyti saugos diržai ir sėdynės;
  • turi daugiau kaip 6 sėdimas vietas, neskaitant vairuotojo;
  • arba atitinka šias sąlygas: sėdimų vietų skaičius, neskaitant vairuotojo, ne daugiau kaip 6 ir atitinka formulę P-(M+N x 68) <= N x 68.

Lengvieji automobiliai
(M1 klasė)

nuo 152 Eur

Papildomi reikalavimai, taikomi transporto priemonei, kurios pirma registracija po 2009 m. balandžio 29 d.

Techninei ekspertizei reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • gamintojo arba jo įgalioto atstovo patvirtinimą, kad transporto priemonės konstrukcija atitinka M1 klasės reikalavimus;
 • sertifikatus arba bandymo protokolus, įrodančius, kad transporto priemonė atitinka šių teisės aktų reikalavimus:
 • Degalų sąnaudos, CO2 išlakos, variklio išmetamieji teršalai (Direktyva 2005/55/EB, Reglamentas (EB) 715/2007 arba Reglamentas (ES) 595/2009, JT EEK Taisyklė Nr. 83);
 • Skleidžiamas triukšmas (Direktyva 70/157/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 51);
 • Sėdynių tvirtinimas (Direktyva 74/408/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 17);
 • Saugos diržai (Direktyva 77/541/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 16);
 • Saugos diržų tvirtinimo įtaisai (Direktyva 76/115/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 14).

PASTABA. Transporto priemonėms, kurių pirma registracija yra po 2009 m. balandžio 29 d., Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje reikia gauti individualų patvirtinimą.

Lengvieji automobiliai
(M1 klasė)

nuo 365 Eur