Naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių individualus patvirtinimas

Lietuvos Respublikoje ketinamų registruoti M1, N1 klasių ir L kategorijų naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių individualus patvirtinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 patvirtintu Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarka)

Reikalavimai lengviesiems automobiliams (M1 ir N1 klasė)

Techninei ekspertizei pateikiamas automobilis iš ne ES šalių turi atitikti techninius reikalavimus nustatytus Tvarkos priede (daugiau >>).

Transporto priemonės ratų geometrinių parametrų matavimas ir įvertinimas atliekamas tik su UAB „Tuvlita“ bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose įmonėse (daugiau >>);

Lengvieji automobiliai
(M1 klasė)

nuo 118 Eur

Krovininiai automobiliai
iki 3,5 tonos (N1 klasė)

nuo 118 Eur

Reikalavimai motociklams (L kategorija)

Techninei ekspertizei pateikiamas naudotas motociklas iš ne ES šalių turi atitikti techninius reikalavimus nustatytus Tvarkos 3 priede (daugiau >>).

Motociklai
(L kategorija)

nuo 118 Eur