Vidaus degimo variklio keitimas

Variklio pakeičiamumo įvertinimas

Variklio pakeičiamumo sąlygos:

 • variklio darbinis tūris turi nesiskirti nuo buvusio variklio darbinio tūrio daugiau nei 20 proc.;
 •  variklio galia turi nesiskirti nuo buvusio variklio galios daugiau nei 30 proc.;
 • išmetamų teršalų lygis turi atitikti ne žemesnius reikalavimus pagal EURO normas nei buvusio variklio;
 • variklio keitimas į kitokiu principu veikiantį variklį (iš uždegimo suspaudimu į kibirkštinio uždegimo arba atvirkščiai) galimas tik su gamintoju suderinus keitimo sąlygas dėl maitinimo, išmetimo, stabdžių, vairavimo sistemų;
 •  naujai montuojamo variklio išmetamų teršalų kiekis turi būti valdomas OBD sistema, jeigu automobilyje tokia sistema privaloma;
 •  jeigu transporto priemonės išmetamų teršalų lygis yra bent EURO 3, tai šios transporto priemonės išmetamųjų dujų išmetimo sistema turi būti komplektuojama su išmetamųjų dujų neutralizavimo įranga (katalizatorius ir/ar kietųjų dalelių filtras);
 •  jeigu transporto priemonei yra taikomos greičio ribojimo taisyklės, tai po perdirbimo transporto priemonė turi atitikti šių taisyklių reikalavimus;
 • saugių transporto priemonių (turinčių ETMK sertifikatą) variklių keitimas galimas tik suderinus tokio keitimo detales su transporto priemonės gamintoju;
 •  perdarius transporto priemonę, negali sumažėti jos aktyvioji ir pasyvioji sauga, konstrukcijos sudėtinių dalių, tvirtinimo atsparumas ir patikimumas bei pablogėti aplinkos apsaugos rodikliai, vairuotojo darbo vietos ergonomika ir keleivių bei krovinių vežimo sąlygos.

Techninei ekspertizei reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • variklio įsigijimo dokumentą;
 •  jeigu varikliui ir agregatams sujungti panaudotos savos gamybos jungiamosios detalės, šių detalių brėžinius ar eskizus. Šie brėžiniai gali būti pakeisti jungiamųjų paviršių ir savadarbių detalių nuotraukomis, darytomis iki surinkimo;
 • gamintojo įgalioto atstovo išduotą dokumentą, patvirtinantį teisingą variklio maitinimo ir išmetimo sistemų komplektaciją (jeigu ekspertas neturi galimybės to nustatyti);
 • pažymą su išvada dėl transporto priemonės OBD sistemų tinkamo funkcionavimo. Šią pažymą gali išduoti su UAB „TUVLITA“ bendradarbiavimo sutartį pasirašiusios įmonės (daugiau >>).

PASTABA. Prieš atlikdami variklio keitimą, pasikonsultuokite su mūsų ekspertais dėl variklio keitimo sąlygų ir reikiamų dokumentų.

Draudžiami variklių keitimo atvejai

Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo 2 priedu (daugiau >>), variklio keitimas kitu draudžiamas, jeigu:

 • variklis keičiamas kitu varikliu, kurio darbinis tūris didesnis kaip 20 proc. arba galingumas didesnis kaip 30 proc.;
 • variklis keičiamas kitu varikliu, kuriam įrengti reikia keisti transporto priemonės laikančiąsias konstrukcijas;
 • variklis keičiamas kitu varikliu, kurį įrengus apkrovos ašims gali padidėti daugiau nei leistina.

Automobilis / autobusas
(visų klasių)

nuo 162 Eur