Techninės apžiūros sistemai – 20 metų

tuvlita-lentvario

Mintimis apie šalies techninės apžiūros sistemą, pažyminčią dviejų dešimtmečių sukaktį, dalijasi UAB „Tuvlita“ valdybos pirmininkas Antanas Dadurka.

TA sistemos kūrimosi pradžia laikytini 1993 m. Tuomet Lietuvos Susisiekimo ministerija sudarė ir nustatė sąlygas steigtis techninės apžiūros centrams. 1994 m. savo veiklą pradėjo bendrovė „Tuvlita“, o nuo 1995 m. prisijungė dar devynios TA įmonės.

Prof. Renius Žeromskas, tuo metu vadovavęs bendrovei „Transporto studijos“ aktyviai dalyvavo rengiant TA specialistus ir inicijavo TA įmonių asociaciją, įsteigtą 1995 m. lapkričio mėn. 8 d. Asociacijos įsteigimas atskleidė brandų sisteminį požiūrį į techninių ir aplinkos ekologinių problemų sprendimą ir technologines naujoves.

TA sistemos struktūra nesudėtinga, tačiau veiksminga. Šiuo metu asociacijai priklauso dešimt techninės apžiūros įmonių, turinčių 68 apžiūros stotis, kurios šalyje išdėstytos 30 km spinduliu.

Jose dirba 390 techninės apžiūros kontrolierių, motorinių transporto priemonių ekspertų ir kitų specialistų. TA įmonėse per metus atliekama per 846 tūkst. pirminių techninių ir 340 tūkst. pakartotinių apžiūrų.

Gerai išplėtota infrastruktūra ir optimalus šiuolaikinių technologijų panaudojimas leido susisiekimo ministerijai nustatyti pačią mažiausią Europoje maksimalią kainą už techninės apžiūros atlikimą.

Dėl kokybės ir patikimumo nuolaidų niekas neketina daryti. Priešingai – reikalavimai nuolat griežtėja: 2004 m. techninės apžiūros norminiuose dokumentuose teisinta nuostata, kad TA įmonės privalo turėti A tipo kontrolės įstaigos statusą, kurį suteikia Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras.

Ši įstaiga periodiškai kontroliuoja ne tik kaip įmonėse garantuojama TA kokybė, bešališkumas ir sąžiningumas, bet ir jos atsekamumas, garantuojantis ne tik galimybę, bet ir būtinybę periodiškai nustatyti kas, kada, kur ir kokią įrangą naudojant atliko techninę apžiūrą ir kokie trūkumai jos metu buvo nustatyti.

Šiuolaikinės informacinės technologijos, TA įmonių asociacijos informacinė sistema, leidžia analizuoti ir įvairiais pjūviais vertinti tiek visos įmonės, tiek atskirų kontrolierių darbo kokybę, tad nusipirkti, kaip kartais pasigirsta kaltinimai, techninę apžiūrą yra beveik neįmanoma.

Nuo 2007 m. TA įmonės tapo Tarptautinės TA įmonių asociacijos CITA nariais, nuolat tarpusavyje besikeičiančiais informacija, patyrimu. TA įmonės daug investuoja į tikrinimo technologinę įrangą, informacines technologijas, gerina darbo organizavimą, darbuotojų darbo sąlygas, stengiasi nuolat gerinti klientų aptarnavimo kokybę.

Jau visose šalies TA įmonėse galima užsirašyti TA iš anksto internetu ar telefonu. Geri klientų atsiliepimai atskleidžia, kad tokios pastangos turi prasmę ir kad einama teisingu keliu.

Bendrovė „Transporto studijos“, būdama TA sistemos dalimi, atlieka labai svarbų darbą rengiant specialistus TA įmonėms, nuolat teikia SM ir VKTI siūlymus, rengiant  teisės aktus, siekiant tobulinti TA proceso reikalavimus ir teikiant technines rekomendacijas TA įmonėms.

„Transporto studijos“ atlieka transporto priemonių ekspertinį darbą, jam panaudodama modernią laboratoriją ir aukštos kompetencijos specialistus.

Visą dvidešimtmetį TA supo bendraminčiai ir draugai. Tai Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija „Linava“, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Eismo priežiūros tarnyba, Valstybinė įmonė „Regitra“, Lietuvos auto verslininkų asociacija ir daugelis kitų.

Jie prisidėjo svariu veiklos indėliu, kad šiandien šalyje turime visais atžvilgiais Europos standartus atitinkančią automobilių techninės apžiūros sistemą.