VTA prie kokybinių permainų slenksčio

Paskutinysis „Transeksta“ vadovų seminaras, rengiamas kalendorinių metų pabaigoje, tradiciškai būna šiek tiek ilgesnis: be įprastos smegenų mankštos nagrinėjant sudėtingesnius techninės apžiūros bei technikos pasaulio naujienas, asociacijos vadovai aptaria veiklos rezultatus ir planuoja būsimus darbus. Pastarųjų eskizai 2017-iesiems turėtų pakelti nuotaiką tiek TA centruose dirbantiems kontrolieriams, tiek visiems automobilininkams. Apie tai pokalbis su „Transekstos“ valdybos pirmininku Antanu Dadurka.

Ar jūsų komanda patenkinta tuo, ką pavyko nuveikti per 2016-uosius?

Svarbiausius planuotus darbus ar šiems metams suplanuotus jų etapus iš tiesų sugebėjome įveikti beveik tiksliai taip, kaip tikėjomės. Tai liečia tiek investicinius planus, tiek techninės apžiūros įmonių veiklą itin griežtai prižiūrinčių bei valdžios institucijų formuojamas užduotis. Ne paslaptis, kad į TA atvykstančių automobilių srautai didžiuosiuose šalies miestuose ir provincijos miesteliuose stipriai skiriasi, todėl norint visur išlaikyti tokį pat aukštą techninį lygį ir darbuotojų profesionalumą, reikia labai pasistengti. Dalijimąsi patirtimi bei galimų sprendimų nagrinėjimą susirinkus sėkmingiausiai veikiančių TA įmonių vadovams sunku pervertinti.

Kalbant konkrečiai, 2016-aisiais mes stengėmės kiek įmanoma išsamiau pasakoti visuomenei apie techninės apžiūros procedūras ir „smulkmenų“ įtaką eismo saugumui. Asociacijoje dirba tikrai nemažai aukščiausios prabos profesionalų, kurie konsultavo visus transporto temomis rašančius žurnalistus, o dažnai patys atkreipdavo dėmesį į rimčiausias problemas, perspėdavo dėl galimų bėdų bei dalindavosi įžvalgomis. T. y. automobilininkų bendruomenė „atrado“ mūsų žmones kaip nepriklausomus technikos ekspertus ir išmoko naudotis jų paslaugomis.

Šiais metais itin daug kalbėta apie kovą su korupcija. Kodėl to reikia ir ką konkrečiai „Transeksta“ nuveikė?

Iš tiesų kova su korupcija techninės apžiūros stotyse buvo ir išlieka vienu mūsų prioritetų. Mūsų užduotis – padaryti viską, kad keliuose būtų kuo mažiau kitiems eismo dalyviams pavojų keliančių mašinų. Kai kurie žmonės ko gero natūraliai nesupranta, kada jų automobilis tampa uždelsto veikimo bomba, todėl TA centrai yra viena geriausių vietų, kur tokios grėsmės neutralizuojamos įvardijant problemas. Tačiau dalis vairuotojų ir patys neblogai supranta, kad važinėja su automobiliais-frakenšteinais, kuriuos net teoriškai itin sudėtinga suvaldyti. Sudėtingesnėmis eismo sąlygomis tokia technika – neefektyvia stabdžių sistema ar  susidėvėjusia pakaba – akimirksniu gali virsti masinio naikinimo ginklu. Netgi toks „nekaltas“ dalykas, kaip prastai sureguliuoti žibintai, akinantys kitus vairuotojus ir trukdantys pamatyti, kokios kliūtys tyko šalikelėse ar teisingai įvertinti kelio konfigūraciją, yra be galo svarbūs. Todėl bet kokie bandymai TA kontrolieriui davus kyšį tęsti tokias avantiūras – labai pavojingi.

Kaip geriausiai su tokiais reiškiniais kovoti mes konsultavomės su STT ir susitarėme, kad šios tarnybos pareigūnai dalyvaus techninės apžiūros kontrolierių bei įmonių vadovų mokymuose. Jau dabar visose TA stotyse matomiausiose vietose yra iškabinti įspėjamieji užrašai, raginantys nesitaikstyti su korupcija, nežadėti, nesiūlyti ir neduoti kyšio.

„Transekstos“ interneto svetainėje www.vta.lt taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis automobilininkams, jeigu neteisėtam atlygiui provokuotų techninės apžiūros kontrolierius.

Be to, darbuotojams pateiktos detalios instrukcijos, padedančios atpažinti atvejus, kai siūlomas kyšis, kad ir kokia forma jis būtų pateikiamas – pinigus paliekant automobilyje, įkišant tarp dokumentų, bandant perduoti tiesiogiai pokalbio metu ar per tarpininkus, taip pat esant užuominoms apie siūlomas dovanas, paslaugas ar kitas neteisėto atlygio formas. Šviežiausia naujovė – techninės apžiūros rezultatų protokole atsirado galimybė specialiame langelyje pažymėti „varnelę“, liudijančią apie bandymus papirkti kontrolierių. Jos atsiradimas reikštų, kad kitos apžiūros metu (nuvažiavus į bet kurį TA centrą) tai transporto priemonei, kurios trūkumus savininkas bandė „užmaskuoti“ banknotu, bus skiriamas papildomas dėmesys.

Dar norėčiau priminti, kad šiais metais fiksuoti esamą padėtį, surengėme slapto kliento tyrimą. Sociologai teigia, kad tokio pobūdžio tyrimai yra bene pats efektyviausias būdas tiksliai įvertinti aptarnavimo kokybę, identifikuoti silpnąsias vietas ir surasti būdus joms sustiprinti. Mums labiausiai rūpėjo, kaip su tyrimų bendrovės „DOOR Training and Consulting Baltic“ pasamdytais klientais buvo elgiamasi tiek įprastos techninės apžiūros metu, tiek atliekant ekspertizę. Malonu konstatuoti, kad šio tyrimo išvadose nurodomas bendras visų vizitų balų vidurkis yra 84,5 balai (iš 100 galimų), o bendras TAC subjektyvus vertinimas dešimtbalėje sistemoje – 9,1, kontrolieriaus vertinimas – 9,3. Visi slaptų klientų tikrinti TA centrų darbuotojai buvo įvertinti kaip profesionalūs ir kompetentingi, o priekaištų čia palaikomai tvarkai ir švarai, ar darbuotojų aprangai – nebuvo.  T. y. rezultatai liudija, kad mes pakankamai sėkmingai judame pirmyn.

Kita vertus džiaugtis, kad korupcija techninės apžiūros centruose įveikta, dar anksti. Faktas, kad šis reiškinys atsirado ne vakar ir, greičiausiai, išnyks ne ryt.

Vienas klasikinių atgrasymo nuo kyšininkavimo receptų – sąžiningai dirbančių kontrolierių skatinimo sistema. Ar galima teigti, kad tokia veikia ir įmonėse, kurias vienija „Transeksta“?

Galima pasakyti paprasčiau – žmonės turėtų gauti tokius atlyginimus, jog net minties nekiltų rizikuoti darbo vieta dėl keliolikos eurų. Kol kas techninės apžiūros kontrolierių atlyginimai nėra didesni nei servisų mechanikų. Pastarajame „Transekstos“ valdybos posėdyje apie tai daug diskutavome ir sutarėme dėti visas pastangas, kad visų dešimties techninės apžiūros įmonių akcininkai priimtų adekvačius sprendimus ir kiek tik veiklos rezultatai leidžia padidintų darbuotojų atlyginimus. Neabejoju, kad 2017-aisiais šie procesai TA padangėje bus aiškiai pastebimi.

Be to, visų TA įmonių vadovai pritarė asociacijos pasiūlymui sukurti sąžiningų ir principingų kontrolierių skatinimo sistemą. Tokie darbuotojai, fiksuojantys bandymus duoti kyšį, nuo šiol sulauks ne tik padėkų, bet ir bus premijuojami.

Kokių naujovių kitais metais sulauks į TA centrus susiruošę automobilininkai?

Mes stengiamės įdiegti kiek įmanoma daugiau E-paslaugų. Užsiregistruoti techninei apžiūrai internetu pasirenkant patogiausią laiką ir vietą kitais metais turėtų būti galima visose 68 stotyse. Planuojame, kad didesnėse naujose ar rekonstruotose  TA stotyse  automobilio šeimininkui ateityje suplanuotu laiku atvykus į TA centrą pakaks specialiame stende įvesti valstybinį numerį ir švieslentėje stebėti, į kurią patikros liniją važiuoti. Tuo būdu užkertamas kelias ir galimiems susitarimams, pas kurį „savą“ kontrolierių žmogus pateks.