Rizikos vertinimas seniems įrenginiams ir priemonėms

Mūsų kolega ALEKSANDRAS BALIASNYJ dalyvavo konferencijoje „Darbuotojų sauga ir sveikata 2024”, kur darė pranešimą “Aidas iš praeities – rizikos vertinimas ir standartų taikymas seniems įrenginiams ir priemonėms”. Lietuvoje turime daug įrenginių, kurie yra pagaminti senai ir neatitinka dabar galiojančių teisės aktų saugos reikalavimams, todėl ši tema yra labai aktuali.

Daugiau info  čia