Saugaus elgesio instrukcija transporto priemonės valdytojui

I. Bendrosios nuostatos

1. Transporto priemonės valdytojo saugaus elgesio instrukcijos (toliau – Instrukcija) paskirtis – nustatyti kelių transporto priemonę vairuojančio asmens (toliau – valdytojas) elgesį techninės apžiūros stoties teritorijoje ir apžiūros atlikimo vietoje (toliau – TAS), siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir (ar) turtinės žalos.

II. Valdytojo pareigos

2. Valdytojas, atvykęs į TAS, privalo:

2.1. Eilės tvarka judėti prie apžiūros atlikimo patalpos nurodytomis eismo juostomis, pasirinkti saugų greitį (teritorijoje neviršijant 5 km/h greičio), nesukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams;

2.2. Sustoti prieš įvažiavimą į apžiūros atlikimo patalpą (kelio ženklais ir (ar) žymėjimu nurodytoje vietoje), išjungti pavarą ir variklį, įjungti stovėjimo stabdį ir laukti kontrolieriaus nurodymų;

2.3. Išlaipinti visus transporto priemonėje esančius keleivius, gyvūnus (atvykę keleiviai ir gyvūnai į apžiūros atlikimo patalpą neįleidžiami);

2.4. Kontrolieriui pakvietus, įvažiuoti ir pastatyti transporto priemonę nurodytoje vietoje, išjungti pavarą ir variklį, įjungti stovėjimo stabdį ir laukti kontrolieriaus nurodymų;

2.5. Apžiūros atlikimo vietoje vykdyti kontrolieriaus nurodymus;

2.6. Leisti kontrolieriui vairuoti transporto priemonę.

3. Vairuotojui, apžiūros atlikimo metu pačiam vairuojančiam transporto priemonę (leidus kontrolieriui), privaloma laikytis šių reikalavimų:

3.1. Atsisėsti vairuotojo vietoje, nuleisti priekinį vairuotojo pusės durų stiklą;

3.2. Važiuoti tiksliai vykdant kontrolieriaus nurodymus, nesupratus nurodymų ar nesugebant atlikti reikalaujamo manevro – sustoti ir kreiptis į kontrolierių;

3.3. Važiuoti lėtai (neviršijant 5 km/h greičio);

3.4. Vairuoti atsargiai, nekelti pavojaus kitiems asmenims, jų turtui ir aplinkai, nekalbėti (nesinaudoti) mobiliuoju telefonu;

3.5. Kontrolieriui pareikalavus (balsu, rankos gestu), nedelsiant sustoti.

4. Valdytojui draudžiama:

4.1. Pačiam atsidaryti įvažiavimo ir (ar) išvažiavimo vartus;

4.2. Savavališkai įvažiuoti į apžiūros atlikimo patalpą;

4.3. Stovėti po pakeliamais vartais;

4.4. Apžiūros atlikimo patalpoje peržengti pažymėtas pavojingos zonos ribas prie apžiūros duobės, grindyse sumontuotos technologinės tikrinimo įrangos;

4.5. Liesti technologinę tikrinimo įrangą (keltuvus, stabdžių stendus, pakeliamus vartus ir kitus patalpoje esančius prietaisus);

4.6. Vaikščioti po  patalpą be kontrolieriaus leidimo;

4.7. Pereiti per apžiūros duobę ne tam skirtoje vietoje (pereiti galima tik per įrengtus tiltelius);

4.8. Būti apžiūros duobėje ar po keltuvu pakelta transporto priemone be kontrolieriaus leidimo ir nedėvint apsauginio šalmo;

4.9. Atsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus ar kitas svaigiąsias medžiagas, taip pat būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), rūkyti, naudoti atvirą ugnį.

III. Valdytojo atsakomybė  

5. Valdytojas atsako už jo sukeltų nelaimingų atsitikimų pasekmes, jei jie įvyko valdytojui pažeidus šią Instrukciją, ir privalo atlyginti nukentėjusiems fiziniams ir juridiniams asmenims turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.